30 april 2019

2019-04-30-17.20: Zondag 12 mei 2019: oproep om Israel en de naties te zegenen


Overgenomen van Pillaroffire.nl

De organisatie Nations Bless Israel 
heeft sinds een aantal jaren een jaarlijkse oproep aan alle Christenen, om op één bepaalde dag, over zoveel mogelijk landen verspreid, tegelijk het initiatief te nemen om samen door gebed, lofprijzing en het blazen op shofars en het proclameren van Gods Woord, Israel en de volkeren te zegenen. De volgende keer zal DV zijn op zondag 12 mei 2019.

Onderstaande is hun verklaring:

“Christenen verenigen zich in eenheid en liefde om Israel te zegenen”

“Wij verenigen ons uit vele culturen, organisaties en kerken, om samen te staan in eenheid en liefde, om Israël te zegenen.

Van overal in ons land staan wij samen en van land tot land, en laten een offerande opgaan van lofprijzing en zegen over de hele wereld.

Op één dag willen we éénstemmig zijn in onze landen en de hele wereld.

Het is een geestelijke opdracht.

De kernmissie van Nations Bless Israel (Naties zegenen Israël) is het mobiliseren van Christenen om geestelijke verantwoordelijkheid te nemen over hoe hun land en volk zich opstelt en Israël zegent.

Het heeft nationale en internationale betekenis; het is een regerings- en eindtijdoproep.

Nations Bless Israel ontstond uit een ontmoeting met de Heer, waar Hij wees op de rol die mijn land Nieuw-Zeeland had in de eindtijd en in de Verenigde Naties – en Hij zei: “Neem verantwoordelijkheid in de Geest”. Dit werd gevolgd door de simpele opdracht om “mensen te verzamelen in liefde en eenheid om Israël te zegenen.”

Het volgende jaar zei de Heere: “Nodig de volken uit”.

Het samenkomen om te aanbidden, te bidden en te zegenen in onze landen, zal regerings- en eindtijdgevolgen hebben. Wij komen bijeen om geestelijke verantwoordelijkheid te nemen voor onze naties. Wij staan namens onze natie – om in eensgezindheid te zegenen. Samen zijn we als naties verbonden en stellen ons op voor eindtijdsdoeleinden.

Vanaf zonsopkomst, en tot aan de einden der aarde – zal een gesynchroniseerde golf van aanbidding en zegen over de hele wereld gaan.

Het zal zich bewegen van land tot land, terwijl elk volk zijn offerande aanbiedt aan God (Maleachi 1:11) en het lichaam van Christus opstaat om Israël te zegenen.

Er zijn twee onderdelen in de oproep van Nations Bless Israel.

Het blazen op shofars bij zonsopkomst om 7:00 ’s morgens

Nodig mensen in steden verspreid over het land uit op shofars te blazen op hoge plaatsen, op stranden en waar de Heere hen toont om naar toe te gaan. Het geluid van shofars, gebed en het proclameren van de Schrift zal doorbraken en verandering in de hemelen teweegbrengen. Gods Woord zal niet ledig terugkeren.

Avondbijeenkomsten om 19.00 uur

Houd een Nationale Dag, die mensen verzamelt om eensgezind namens uw volk bijeen te komen in aanbidding, gebed en uitspreken van zegen. Zie hoe de Heer u zou kunnen verbinden met verschillende steden en regio’s van uw land. Als mensen eensgezind staan in hun regio, dan spreken wij gezamenlijk zegen uit voor onze naties.

Nations Bless Israel is:

Omvattend – wij willen ALLEN zegenen en dat ALLEN gezegend worden. Nodig leiders en mensen uit allerlei kerken, organisaties en verschillende culturen, leeftijden, geslachten uit deel te nemen om samen Israël te zegenen. Als wij ons gezag en eensgezindheid uitoefenen, is dit krachtig. Het is een geweldige gelegenheid om eenheid te bouwen in het gehele Lichaam, samen te staan.

Geestelijk – terwijl wij ons volledig bewust zijn van de politieke en maatschappelijke realiteiten en van het belang om pleitbezorgers te zijn op allerlei niveaus van de samenleving, is Nations Bless Israel (Naties zegenen Israël) een geestelijke opdracht. Het is geen politieke demonstratie. We weten dat als we eerlijk en oprecht optreden in onze geestelijke autoriteit, dat dit verandering en doorbraak teweeg zal brengen in de politieke en natuurlijke wereld. We hebben al tastbaar bewijs gezien dat dit aan het gebeuren is.

In liefde en eenheid – liefde en eenheid zijn een groot onderdeel van de oproep.

Er schuilt kracht in eensgezindheid – in het met één stem te spreken en gezamenlijk te staan eenheid van hart en doel. Jezus’ laatste gebed was, dat we één zouden zijn, net zoals Hij en de Vader één zijn. Waar eenheid is, daar heerst Gods zegen.

Wij zijn geroepen om elkaar lief te hebben. Liefde is de meest uitmuntende manier – onze evenementen zullen niet uitmuntend zijn als ze niet uit liefde geleid worden. Ons vermogen om ambassadeurs van Christus te zijn is afhankelijk van het werken uit een geest van liefde en nederigheid. We zullen Christus niet kunnen vertegenwoordigen als er geen liefde is – de Joodse gemeenschap en de bredere gemeenschap zullen door onze liefde weten, dat wij Christenen zijn.

Genezing – nodig leiders en leden van de Joodse gemeenschap uit. Hoewel het evenement wordt gerund door Christenen, is het de bedoeling Israël te zegenen en de Joodse gemeenschap moet zich vereerd, gewaardeerd en welkom voelen. We werken in nederigheid, wetende dat aan het Joodse volk door de eeuwen heen door Christenen veel pijn en schade is toegebracht. Wij reageren eenvoudig en oprecht in liefde en gehoorzaamheid aan God en aan Zijn woord. Het is geen multireligieus of een missionair evenement. Moge onze integriteit en oprechtheid van geloof en liefde, harten openen en genezen, en bruggen van hoop bouwen en versterken en een waar getuigenis van Christus zijn.

Het zoekt en spreekt zegen uit – Het verbond dat God met Abraham, Izak en Jakob maakte erkennen en Israël te zegenen, is niet om enige andere natie of volk te vervloeken. Gods bedoeling was dat door Israël alle naties van de wereld zouden worden gezegend, Genesis 12:3. Gods hart en voornemen is dat al Zijn kinderen gezegend zouden worden. Jesaja 19:23-25 spreekt van de zegeningen, die over Egypte, Assyrië en Israël zullen komen en van hun onderlinge samenwerking. We zoeken Gods doel, dat alle mensen zullen worden gezegend en hun door God gegeven roeping zal worden vervuld. Wij zijn onderdeel van de bediening van verzoening.

Gouvernementeel – hoewel dit een geestelijk evenement is, is het een belangrijke gelegenheid waar Christenen samenkomen voor een belangrijk doel. Nodig de Israëlische ambassadeur in uw land uit, leden van het parlement en lokale overheden. Erken plaatselijke leiders en nodig hen uit. Het is een nationaal en internationaal evenement. Nations Bless Israël evenementen zijn een getuigenis naar lokale en regeringsvertegenwoordigers van de kracht en breedte van diegenen, die Israël zegenen.

Wij zegenen Israël omdat:

Wij dankbaar zijn – wij hebben zo veel van de aartsvaders en aartsmoeders ontvangen, hun getuigenis van geloof, de Schrift, de Joodse apostelen die hun leven gaven om het goede nieuws aan de niet-Joden te brengen… Wij hebben grote zegen ontvangen en we zijn dankbaar.

Wij geënt zijn – wij zijn geen nieuwe boom, als Christenen zijn wij geënt op de olijfboom, we zijn geroepen en en kregen het voorrecht verbonden te zijn met de Hebreeuws/Joodse wortels. Wij erkennen en eren de verbinding. In nederigheid genezen we onze verbinding.

Wij het welzijn van Gods uitverkoren volk zoeken – zodat zij de volheid van hun erfdeel en roeping zullen kennen. Dat degenen die van de 12 stammen zijn, alles wat God vanaf het begin voor hen bestemd heeft, zullen mogen ontvangen.

Wij geroepen zijn – we reageren eenvoudig en oprecht op de oproep in de Schrift om te bidden voor de vrede, de shalom voor Jeruzalem en om wachters op de muur te zijn.

We overeenkomstig de Schrift handelen – wij realiseren ons dat God kijkt hoe de naties reageren op Israël, hoe ze zegenen en hoe ze vloeken of verachten, wij kiezen ervoor om te zegenen. Genesis 12:3. Wij erkennen het Abrahamitische verbond, de wortels en de zegening en de profetische aanmaningen in de Schrift.

Wij ons op één lijn stellen met Gods wil en doel voor Israël.

Er zijn implicaties voor de manier waarop de volken reageren op Israël en het erkennen. Wij besluiten schaapnaties te zijn.

Wij instaan voor het lot van onze naties – Wij beseffen dat wij één lijn moeten trekken en akkoord moeten gaan met Gods eindtijddoel voor Israël en hoe dat voor elke natie wordt uitgewerkt. Wij weten, dat God degenen zegent, die zegenen.

Wij geen Rechter zijn – God is de rechter van de volken, Hij stelt de grenzen vast en benoemt de leiders. Als we zegenen, kan God doen wat alleen Hij kan doen: Hij beschermt, Hij tilt op, Hij breekt af. God zal zijn doel uitwerken, Zijn wil zal worden gedaan, Zijn Koninkrijk zal komen.

Nu is de tijd!!

Wij stemmen ons gelijk af in onze landen.

Een golf van aanbidding en zegen zal komen van de einden der aarde, de wereld rond…

Het Lichaam van Christus verrijst om te zegenen – Naties zegenen Israël.

Bedankt voor het bidden en het bekijken hoe je kunt deelnemen!”

Kijk ook op www.nationsblessisrael.website

Contact: info@nationsblessisrael.com