07 januari 2020

2020-01-07-22.45: Antisemitische cartoon bij demonstratie voorstanders Soleimani - Antisemitic cartoon at demonstration supporters Soleimani


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bij een demonstratie van voorstanders van de omgebrachte Iraanse generaal Soleimani bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar, is een antisemitische cartoon getoond. CIDI doet aangifte.

Naar aanleiding van de liquidatie van Revolutionaire Garde-generaal Qassem Soleimani, vond dinsdag een demonstratie plaats bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Volgens Regio15 hadden hier circa 50 voorstanders van de Iraanse generaal zich verzameld. Op foto’s van fotograaf Daan van den Ende is te zien hoe met verschillende vlaggen gewapperd wordt.

Bij de demonstratie werd ook een antisemitische cartoon op een bord vertoond. Op de tekening, met als titel “The makers of terrorism”, zijn Uncle Sam die de VS moet voorstellen en een stereotype Jood afgebeeld die grijnzend naar elkaar kijken. De twee zitten bovenop een houten kruis met daarop een doodshoofd en ervoor het woord “Terrorism”. De cartoon stelt dat de VS en Joden de grootste verspreiders van terrorisme zouden zijn.

Auteur van de antisemitische cartoon is de Nedal Deep. De tekenaar heeft meerdere keren stereotype Joden getekend die in zijn afbeeldingen achter allerlei kwaadaardige complotten zouden zitten. 

In een reactie laat de politie aan CIDI weten de cartoon niet waar te hebben genomen tijdens de demonstratie. Was de antisemitische tekening wel gezien, of waren de aanwezige agenten erop gewezen, dan zou zeker ingegrepen zijn zo vertelt een agent die aanwezig was bij de protestactie.

CIDI is geschokt dat een dergelijk antisemitische tekening openlijk wordt getoond in de publieke ruimte en doet aangifte.

Circa 50 voorstanders van de geliquideerde generaal #Soleimani demonstreren op dit moment voor de Amerikaanse ambassade in #Wassenaarpic.twitter.com/G94MLunF4


*********************************
ENGLISH

An anti-Semitic cartoon was shown during a demonstration of supporters of the killed Iranian General Soleimani at the American embassy in Wassenaar. CIDI makes a declaration

Following the liquidation of Revolutionary Guard General Qassem Soleimani, a demonstration took place on Tuesday at the American embassy in Wassenaar. According to Regio15, around 50 supporters of the Iranian general had gathered here. Photos by photographer Daan van den Ende show how different flags are used.

An anti-Semitic cartoon was also shown on a plate during the demonstration. The drawing, entitled "The makers of terrorism", shows Uncle Sam representing the US and a stereotypical Jew looking at each other with a grin. The two sit on top of a wooden cross with a skull on it and the word "Terrorism" in front of it. The cartoon states that the US and Jews would be the biggest propagators of terrorism.

The author of the anti-Semitic cartoon is the Nedal Deep. The artist has drawn stereotypical Jews several times, who are said to be behind all kinds of evil plots in his images.

In a reaction, the police informed CIDI that they had not observed the cartoon during the demonstration. Had the anti-Semitic drawing been seen, or had the agents been pointed out, action would certainly have been taken, says an agent who was present at the protest action.

CIDI is shocked that such an anti-Semitic drawing is publicly displayed in the public space and makes a declaration.

Approximately 50 proponents of the liquidated general #Soleimani are currently demonstrating in front of the US embassy in #Wassenaar. pic.twitter.com/G94MLunF4

Google Translate