18 februari 2020

2020-02-18-16.45: Kamerleden nemen petitie in ontvangst van organisatie van Hamas-terrorist - MPs receive petition from organization of Hamas terrorist

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dinsdag hebben Kamerleden Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (CU) in de Tweede Kamer een petitie in ontvangst genomen van PGNL – een organisatie van de beruchte Hamas-terrorist Amin Abu Rashed die ook bij de petitieaanbieding aanwezig was.

De Kamerleden waren voor de petitieontvangst aanwezig namens de Commissie Buitenlandse Zaken. De handtekeningenlijst heeft volgens de website van de Tweede Kamer te maken met het Vredesplan Trump voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Bij de petitieaanbieding waren Kamerleden Sadet Karabulut, Bram van Ojik en Joël Voordewind aanwezig. Bij het evenement, was ook Amin Abu Rashed aanwezig, die de organisatie Palestijnse Gemeenschap (PGNL) leidt. Na de petitieaanbieding zei Van Ojik tegen Abu Rashed: “wij zijn het wel met elkaar eens denk ik”, refererend naar het vredesplan van Trump.

Karabulut werd in 2018 ook al gefotografeerd tijdens een onderonsje met Amin Abu Rashed. Ze verdedigde zich toen door te zeggen dat ze de terrorist destijds niet kende, en beweerde niets met Hamas te maken willen hebben. Dat zij nu opnieuw een ontmoeting heeft gehad met de Hamas-fondsenwerver, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

Amin Abu Rashed kwam de Tweede Kamer binnen via de ingang aan het Plein. Deze ingang is alleen toegankelijk voor mensen die uitgenodigd en/of van te voren zijn aangemeld bij de Kamer. Het is overigens niet voor het eerst dat de Hamas-fondsenwerver in het Nederlandse parlement was.

Rashed organiseerde eerder namens Hamas de zogeheten Gaza-flotilla’s vanuit Europa. Tevens werd hij in verband gebracht met de Holy Land Foundation, een organisatie die in de VS werd vervolgd wegens het financieren van Hamas. De Palestijnse Nederlander zit ook in de organisatie van de Palestinians in Europe Conference, volgens de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst een Hamas-organisatie. EPAL, een media-organisatie van Hamas, zit op hetzelfde Rotterdamse adres als Rasheds ‘hulpstichting’ ISRAA. Op de website ‘Het Palestijnse Huis’, eveneens onder invloed van Hamas, werd Rashed als ‘verzetsstrijder’ gehuldigd door Ismail Haniyeh, de leider van Hamas. Hetzelfde Hamas wordt internationaal beschouwd als terroristische organisatie.

Bron: CIDI*****************************************
ENGLISH:


On Tuesday, MPs Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) and Voordewind (CU) received a petition in the Lower House from PGNL - an organization of the notorious Hamas terrorist Amin Abu Rashed who was also present at the petition offer.

The MPs were present on behalf of the Foreign Affairs Committee for the petition reception. According to the website of the Second Chamber, the signature list has to do with the Trump Peace Plan for the Israeli-Palestinian conflict.

MPs Sadet Karabulut, Bram van Ojik and Joël Voordewind were present at the petition offer. Amin Abu Rashed was also present at the event, who leads the Palestinian Community (PGNL) organization. After the petition offer, Van Ojik said to Abu Rashed: "I think we agree," referring to Trump's peace plan.

Karabulut was also photographed in 2018 during a conversation with Amin Abu Rashed. She then defended herself by saying that she did not know the terrorist at the time, and claimed she wanted nothing to do with Hamas. The fact that she has now met again with the Hamas fundraiser is remarkable to say the least.

Amin Abu Rashed entered the House of Representatives through the entrance to the Square. This entrance is only accessible to people who have been invited to the Chamber and / or have been registered in advance. It is not the first time that the Hamas fundraiser was in the Dutch parliament.

Rashed previously organized the so-called Gazafotillas from Europe on behalf of Hamas. He was also associated with the Holy Land Foundation, an organization prosecuted in the US for financing Hamas. The Palestinian Dutch is also in the organization of the Palestinians in Europe Conference, a Hamas organization according to the German internal security service. EPAL, a Hamas media organization, is at the same address in Rotterdam as Rashed's "aid foundation" ISRAA. On the website "The Palestinian House", also under the influence of Hamas, Rashed was honored as "resistance fighter" by Ismail Haniyeh, the leader of Hamas. The same Hamas is internationally regarded as a terrorist organization.

Source: CIDI

Google Translate