09 april 2020

2020-04-09-13.00: Coronavirus doodt 15 bejaarde mensen in het Joodse zorgcentrum Cordaan te Amsterdam - Coronavirus kills 15 elderly people in the Jewish care center Cordaan in Amsterdam


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Minstens 15 mensen zijn omgekomen in het belangrijkste Joodse bejaardenhuis in Amsterdam en nog eens 22 zijn besmet met de ziekte.

COVID-19 begon half maart de inwoners van Beth Shalom te infecteren, net voordat het management een lockdown oplegde, vertelde een woordvoerder van de medische administratie van het zorgcentrum Cordaan, die het centrum runt, aan Het Parool, meldde het dagblad op woensdag.

Door het dodental is Beth Shalom het zwaarst getroffen ouderdoms- of verpleeghuis in het koninkrijk. Op 4 maart, toen Nederland tientallen bevestigde coronaviruspatiënten had, bezochten kinderen van de joodse school Rosh Pina Beth Shalom.

Nederland heeft gekozen voor een relatief laks inperkingsbeleid dat premier Mark Rutte ‘intelligent lockdown’ noemt. Scholen, sommige winkels en sportscholen en restaurants zijn gesloten en bejaardentehuizen zijn volledig afgesloten, maar het openbaar vervoer blijft operationeel en er is geen bewegingsverbod in Nederlandse steden, zoals in Frankrijk het geval is.

Vooral Joodse gemeenschappen in heel Europa zijn zwaar getroffen. In het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de Raad van Afgevaardigden van Britse Joden ten minste 152 Joodse begrafenissen gehouden voor mensen die aan het coronavirus zijn overleden.

In Frankrijk nadert ten minste één begraafplaats met een joodse afdeling, Thiais, de capaciteit na het ontvangen van enkele tientallen lichamen in de afgelopen twee weken. Deskundigen schatten dat Joodse gemeenschappen vatbaar zijn voor het virus omdat hun leden vaak reizen, een uitgebreide vrienden- en familiecirkel hebben en geconcentreerd zijn in grote steden.Bronnen: BRABOSH
♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Coronavirus kills 15 at Amsterdam’s Jewish old-age home” van 8 april 2020 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ naar een artikel van Marc Kruyswijk “Amsterdams zorgcentrum hard getroffen door coronavirus: 15 bewoners bezweken” van 8 april 2020 op de site van het Algemeen Dagblad (AD)
♦ naar een artikel “Zorgcentrum hard getroffen door coronavirus: 15 bewoners bezweken” van 8 april 2020 op de site van Het Parool


****************************
ENGLISH:

At least 15 people died in the main Jewish home for the elderly in Amsterdam and another 22 were infected with the disease.

COVID-19 began infecting the residents of Beth Shalomin mid-March, just before management imposed a lockdown, a spokesman for Cordaan health center medical administration who runs the center told Het Parool, the daily reported on Wednesday.

The death toll makes Beth Shalom the most affected retirement or nursing home in the kingdom. On March 4, when the Netherlands had dozens of confirmed coronavirus patients, children from the Jewish school visited Rosh Pina Beth Shalom.

The Netherlands has opted for a relatively lax curtailment policy that Prime Minister Mark Rutte calls "intelligent lockdown". Schools, some shops and gyms and restaurants are closed and old people's homes are completely closed, but public transport remains operational and there is no prohibition of movement in Dutch cities, as is the case in France.

Jewish communities across Europe have been particularly hard hit. In the United Kingdom, according to the Council of Representatives of British Jews, at least 152 Jewish burials have been held for people who have died from the corona virus.

In France, at least one cemetery with a Jewish section, Thiais, is approaching capacity after receiving several dozen bodies in the past two weeks. Experts estimate that Jewish communities are susceptible to the virus because their members travel frequently, have an extensive circle of friends and family, and are concentrated in major cities.

Sources: BRABOSH
♦ to an article by Cnaan Liphshiz “Coronavirus kills 15 at Amsterdam's Jewish old-age home” of April 8, 2020 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ to an article by Marc Kruyswijk “Amsterdam care center hard hit by coronavirus: 15 residents succumbed” of April 8, 2020 on the site of Algemeen Dagblad (AD)
♦ to an article “Care center hard hit by coronavirus: 15 residents succumbed” of 8 April 2020 on the Het Parool sitegoogle translate