16 juli 2020

2020-07-16: CIDI doet aangifte tegen antisemitische hacker Twitteraccount Wilders - CIDI reports against anti-Semitic hacker Twitter account Wilders

Screenshots van een kleine selectie aan antisemitische berichten uit de Telegram-appgroep

Sinds donderdagochtend is het Twitteraccount van PVV-leider Geert Wilders gehackt. Een nog onbekende dader, of groep daders, heeft het account met meer dan 815.000 volgers overgenomen en gebruikt het om complottheorieën te verspreiden, waaronder antisemitische. CIDI doet aangifte tegen de hacker(s) vanwege het aanzetten tot haat en discriminatie.

Bron: CIDI

De hacker heeft in de bio van het account een link geplaatst naar een openbare discussiegroep op Telegram (een berichtenservice vergelijkbaar met Whatsapp). Die groep is binnen enige momenten overspoeld met antisemitische opmerkingen en memes, waarvan vele gestuurd door dezelfde partij die achter de hack zit.

Ook een groot deel van de retweets die vanaf het account zijn gemaakt sinds de hack zijn typische voorbeelden van antisemitische clichés die online springlevend zijn. Onder meer worden berichten verspreid van David Icke, een beruchte Holocaustontkenner. Een van zijn berichten die de hacker heeft geretweet is een clichématige portrettering van de Joodse filantroop George Soros als wereldoverheersende samenzweerder.

Volgens het NPO Radio 1-programma GAAN! heeft de hacker zich anoniem per Telegram gemeld bij presentatoren van de zender. In dat contact zeggen ze te vinden dat Wilders “te ver gaat” met zijn uitspraken, “vooral over marokkanen & moslims” [sic].

CIDI doet aangifte

De onbekende hacker is met de actie uiteraard strafbaar op meerdere gronden, en hiermee ook voor het verspreiden van uitingen die aanzetten tot groepshaat. Om effectief op te treden tegen antisemitisme moet het discriminatoire aspect van misdaden benoemd en strafrechtelijk onderzocht worden. CIDI doet daarom bij het OM aangifte tegen de hacker(s).

Het is nog onbekend of de hack verband houdt met andere aanvallen op het platform, waarmee accounts van prominente Twitteraars (waaronder de Amerikaanse ex-president Obama en Tesla-oprichter Elon Musk) zijn gebruikt om oplichtende berichten over bitcoins openbaar te maken.

********************
ENGLISH:

Screenshots of a small selection of anti-Semitic messages from the Telegram app group

Since Thursday morning, the Twitter account of PVV leader Geert Wilders has been hacked. An unknown perpetrator, or group of perpetrators, has taken over the account with more than 815,000 followers and is using it to spread conspiracy theories, including anti-Semitic. CIDI reports the hacker (s) for inciting hatred and discrimination.

By: CIDI

The hacker posted a link in the account bio to a public discussion group on Telegram (a messaging service similar to Whatsapp). In a few moments, that group was flooded with anti-Semitic comments and memes, many of which were sent by the same party behind the hack.

Screenshots of a small selection of anti-Semitic messages from the Telegram app group

Also, much of the retweets created from the account since the hack are typical examples of anti-Semitic clichés that are alive and kicking online. Among other things, reports are distributed from David Icke, an infamous Holocaust denier. One of his posts that the hacker retweeted is a clichéd portrayal of the Jewish philanthropist George Soros as a world-dominating conspirator.

According to the NPO Radio 1 program GO! the hacker anonymously reported to the channel's presenters by telegram. In that contact they say that they think Wilders “goes too far” with his statements, “especially about Moroccans & Muslims” [sic].
CIDI makes a declaration

The unknown hacker is of course punishable on several grounds with the action, and with this also for spreading expressions that incite group hatred. To take effective action against anti-Semitism, the discriminatory aspect of crimes must be identified and investigated under criminal law. CIDI therefore reports to the Public Prosecution Service against the hacker (s).

It is still unknown whether the hack is related to other attacks on the platform, which have used the accounts of prominent Twitterers (including former US President Obama and Tesla founder Elon Musk) to disclose scam messages about bitcoins.

google translate