26 oktober 2020

2020-10-26: EU gaat Israëlische drones gebruiken voor grensbescherming - EU will use Israeli drones for border protection

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israel Aerospace Industries (IAI) en zijn partner Airbus DS Airborne Solutions, een dochteronderneming van Airbus, hebben een aanbesteding gewonnen waardoor EU Frontex de Heron UAV en bijbehorende systemen zullen gaan gebruiken middels een leasecontract om marinepatrouilles uit te voeren en beschermingsmissies. EU Frontex is het Europese grens- en kustwacht agentschap.

Door Joop Soesan - Joods.nl

De inmiddels ondertekende raamovereenkomst omvat de levering van maritieme patrouillediensten, vluchtuitrusting en onderhoud voor ongeveer vier jaar in verschillende Europese landen.

De geschatte omvang van de deal is tientallen miljoenen dollars, en het is een andere uiting van vertrouwen in de capaciteiten van de Marine Heron UAV , die werden bewezen in een experiment op Kreta in 2018, en in vele operationele activiteiten door de IDF en andere operaties over de hele wereld.

De vluchten zullen worden uitgevoerd in het Europese civiele luchtruim, onder een roepnaam en civiele vluchtprocedures, zonder enige militaire betrokkenheid en controle.

De Marine Heron’s in de dienst van Frontex zullen worden uitgerust met een elektro-optische sensor voor dag- en nachtzicht en een een maritime patrouille-radar. Het systeem wordt gebruikt in LOS (Line Of Sight) en satellietcommunicatie (SATCOM), waardoor het zijn vliegbereik en vluchten op lage hoogte over de zee kan vergroten en een actueel en nauwkeurig inlichtingenbeeld in realtime kan bieden.***********************
ENGLISH:

Israel Aerospace Industries (IAI) and its partner Airbus DS Airborne Solutions, a subsidiary of Airbus, have won a tender that will allow EU Frontex to use the Heron UAV and associated systems through a lease contract to conduct naval patrols and protection missions. EU Frontex is the European Border and Coast Guard agency.

By Joop Soesan - Joods.nl

The now signed framework agreement includes the provision of maritime patrol services, flight equipment and maintenance for approximately four years in several European countries.

The estimated size of the deal is tens of millions of dollars, and it is another expression of confidence in the capabilities of the Marine Heron UAV, which were proven in an experiment in Crete in 2018, and in many operational activities by the IDF and other operations. all over the world.

The flights will be operated in European civil airspace, under a call sign and civil flight procedures, without any military involvement and control.

The Marine Herons in Frontex's service will be equipped with an electro-optical sensor for day and night vision and a maritime patrol radar. The system is used in LOS (Line Of Sight) and satellite communications (SATCOM), allowing it to extend its flight range and low altitude flights over the sea and provide an up-to-date and accurate intelligence image in real time.