27 januari 2021

2021-01-27: Nederlandse commissie kiest voor antisemitische auteur als spreker voor Holocaust herdenking - Dutch panel taps author accused of anti-Semitism as speaker for Holocaust memorial.

Vlag van Nederland

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

Nederlandse commissie kiest voor antisemitisme beschuldigde auteur als hoofdspreker voor Holocaust herdenking. Men koos voor Abdelkader Benali om de jaarlijkse toespraak te houden voor de belangrijkste herdenkingsceremonie van de Holocaust in Amsterdam - ondanks zijn geschiedenis van antisemitisme.  

Bron: ArutzSheva7 - Cnaan Liphshiz

Abdelkader Benali

De nationale herdenkingscommissie van Nederland heeft als hoofdspreker een moslimauteur genoemd die Gaza een 'getto' heeft genoemd en wordt beschuldigd van het uiten van antisemitische uitspraken over Nederlandse joden.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte maandag bekend dat Abdelkader Benali de jaarlijkse toespraak zal houden tijdens de belangrijkste herdenkingsceremonie dit jaar in Amsterdam op 4 mei, de datum waarop de Nederlandse natie haar gevallen soldaten en slachtoffers van het nazisme herdenkt, waaronder 102.000 Nederlandse Joden. De koning en andere hoogwaardigheidsbekleders wonen het evenement bij.

Volgens een artikel uit 2010 dat in het weekblad HP de Tijd werd gepubliceerd door Harald Doornbos, een van de bekendste oorlogscorrespondenten van Nederland, hield Benali op een party in juli 2006 in Beiroet, Libanon, een antisemitische tirade tijdens een gesprek dat ze hadden.

‘Benali ging los', schreef Doornbos, een voormalig verslaggever van de landelijke omroep NOS en correspondent gespecialiseerd in moslimzaken. Doornbos citeerde Benali die zei dat het zuiden van Amsterdam “vol met joden zit’. En dat is vervelend dat het er zoveel zijn. Amsterdamse Joden. Je voelt je ongemakkelijk als Marokkaan. Het lijkt op Israël. Zoveel Joden, het voelt gewoon gek. "

Benali, die werd geboren in Marokko, noemde Gaza een "getto" in een opiniestuk in de Volkskrant uit 2009 . Het vergelijken van de acties van Israël met die van de nazi's is een vorm van antisemitische haat zaaiende uitlatingen, volgens de EU-werkdefinitie van antisemitisme.

Noch de commissie, noch Benali en zijn agent reageerden onmiddellijk op verzoeken om commentaar van de Jewish Telegraphic Agency .

Benali, als hoofdspreker, voegt zich bij een lijst van de controversiële keuzes van de commissie. In 2012 haalde het panel uit zijn programma een gedicht van een tiener voor zijn oudoom, een SS-soldaat die sneuvelde in de strijd. Het gedicht beschreef de dode soldaat als een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, waarmee een debat op gang werd gebracht dat leidde tot een verontschuldiging van de commissie.

In 2017 noemde de commissie een rapper, Emerson Akachar, die tijdens een voetbalwedstrijd vorig jaar werd gefilmd als haar "ambassadeur voor vrede", terwijl hij schreeuwde "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". Na een protest trok de commissie de voordracht van Akachar in.***********************
ENGLISH:

Dutch flag

Dutch panel taps author accused of anti-Semitism as keynote speaker for Holocaust memorial. Abdelkader Benali chosen to deliver annual address for Amsterdam's main Holocaust memorial ceremony - despite his history of anti-Semitism.

Source: ArutzSheva7 - Cnaan Liphshiz

Abdelkader Benali

The national commemoration committee of the Netherlands named as its keynote speaker a Muslim author who has called Gaza a “ghetto” and is accused of making anti-Semitic statements about Dutch Jews.

The National 4 and 5 May Committee made the announcement Monday of Abdelkader Benali to deliver the annual address at the main memorial ceremony this year in Amsterdam on May 4, the date when the Dutch nation remembers its fallen soldiers and victims of Nazism, including 102,000 Dutch Jews. The king and other dignitaries attend the event.

According to a 2010 article published in the HP de Tijd weekly by Harald Doornbos, one of the Netherlands’ best-known war correspondents, Benali went on an anti-Semitic rant in July 2006 in Beirut, Lebanon, during a conversation they had at a party.

“Benali let loose,” wrote Doornbos, a former reporter for the NOS national broadcaster and a correspondent who specialized in the Muslim world. Doornbos quoted Benali as having said that southern Amsterdam “is full of Jews. And that’s annoying that there are so many of them. Amsterdam Jews. Makes you feel uneasy as a Moroccan. It looks like Israel. So many Jews, it just feels crazy.”

Benali, who was born in Morocco, called Gaza a “ghetto” in a 2009 op-ed in the Volkskrant daily. Comparing Israel’s actions to those of the Nazis is a form of anti-Semitic hate speech, according to the EU working definition of anti-Semitism.

Neither the committee nor Benali and his agent immediately replied to requests for comment by the Jewish Telegraphic Agency.

Benali joins a list of the committee’s controversial choices as keynote speaker. In 2012, the panel pulled from its program a poem by a teenager for his great-uncle, an SS soldier who died in battle. The poem described the dead soldier as a victim of World War II, touching off a debate that led to its scrapping and an apology from the committee.

In 2017, the committee named as its “ambassador for peace” a rapper, Emerson Akachar, who during a soccer match the previous year was filmed shouting “Hamas, Hamas, Jews to the gas.” Following an outcry, the committee revoked the title from Akachar.