01 februari 2021

2021-02-01: Nederland herdenkt de slachtoffers van de Holocaust - The Netherlands commemorates the victims of the Holocaust on Sunday

Foto Robbie Hiel / Persbureau UNN

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zondag vond bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark in Amsterdam de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking plaats. Echter dit jaar was er vanwege de coronavirus pandemie geen publiek bij aanwezig.

Door Joods.nl - Joop Soesan

In tegenstelling tot andere jaren vond er ook geen stille tocht plaats vanaf de Stopera naar het Wertheimpark.

Bij de herdenking waren slechts 14 mensen aanwezig waaronder premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis die korte toespraken hielden en ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité.

Rudi Cortissos sprak het besloten gezelschap ook toe. Cortissos overleefde samen met zijn vader de oorlog door onder te duiken. Zijn moeder werd samen met 62 andere familieleden in Sobibor vermoord.

Rudie Cortissos vertelde met gebroken stem over de brief die zijn moeder uit de trein naar Westerbork had gegooid en die op een of andere manier zijn onderduikadres had weten te vinden.

Burgemeester Femke Halsema stond in haar toespraak stil bij de gevolgen van de Holocaust voor de kinderen en de kleinkinderen van de slachtoffers en de overlevenden.

“Met het verstrijken van de tijd kan Auschwitz een abstract begrip worden, een historische gebeurtenis”, zei ze onder andere.

Foto Robbie Hiel / persbureau UNN

Voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, trok in zijn verhaal een lijn van het verleden naar het heden en sprak zijn afschuw uit over de vergelijkingen die tegenwoordig door boze burgers worden gemaakt tussen maatregelen van het kabinet en de Holocaust.

Grishaver kondigde ook aan dat het Holocaust Namenmonument, in de Weesperstraat in Amsterdam, naar alle verwachting in de zomer zal worden onthuld.*************************
ENGLISH:

Photo Robbie Hiel / UNN Press Agency

This Sunday the annual National Holocaust Commemoration took place at the Spiegelmonument in the Wertheim Park in Amsterdam. However, this year there was no public present due to the coronavirus pandemic.

By Joods.nl - Joop Soesan 

In contrast to other years, there was also no silent journey from the Stopera to the Wertheim Park. Only 14 people were present at the commemoration, including Prime Minister Mark Rutte and State Secretary Paul Blokhuis who gave short speeches, as well as Amsterdam mayor Femke Halsema, President of the Second Chamber Khadija Arib and Jacques Grishaver, chairman of the Auschwitz Committee.

Rudi Cortissos also addressed the private company. Cortissos survived the war with his father by going into hiding. 

His mother was murdered in Sobibor along with 62 other relatives. Rudie Cortissos spoke in a broken voice about the letter that his mother had thrown from the train to Westerbork and that somehow managed to find his hiding place.

 In her speech, Mayor Femke Halsema discussed the consequences of the Holocaust for the children and grandchildren of the victims and the survivors. 

“With the passage of time, Auschwitz can become an abstract concept, a historical event,” she said among other things. 


Photo Robbie Hiel / UNN news agency 

Chairman of the Dutch Auschwitz Committee, Jacques Grishaver, drew a line from the past to the present in his story and expressed his disgust at the comparisons made by angry citizens today between measures taken by the cabinet and the Holocaust. Grishaver also announced that the Holocaust Memorial of Names, in Weesperstraat in Amsterdam, is expected to be unveiled in the summer.