02 juni 2021

2021-06-02: Rijksakademie en De Ateliers verwijderen spandoek met extremistische leus - Dutch National Academy and The Ateliers remove banner with extremist slogan

Een van de betreffende spandoeken bij de Rijksakademie en De Ateliers.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Rijksakademie en De Ateliers gaan leuzen op hun gebouwen met de tekst “From the river to the sea, Palestine will be free” verwijderen. Dat hebben ze vandaag individueel van elkaar laten weten. Ook de andere borden met anti-Israelleuzen zouden bij de Rijksacademie worden weggehaald.  

Door: CIDI

Sinds afgelopen vrijdag werden op het gebouw van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam door studenten borden met verschillende anti-Israelleuzen gehangen, naast een Palestijnse vlag. Op een van de borden viel met grote letters de tekst “From the river to the sea” te lezen.

Ook op het gebouw van het kunstenaarsinstituut De Ateliers, dat onafhankelijk is maar vaak samenwerkt met de Rijksakademie, was een spandoek opgehangen met dezelfde leus. CIDI heeft contact gehad met het instituut om te laten weten dat veel mensen aanstoot hebben genomen aan de actie, en waarom. Vanmiddag heeft De Ateliers aan CIDI laten weten de studenten die het spandoek hebben opgehangen, te hebben opgedragen om het spandoek vandaag te verwijderen.

Extremistische leus 

De leus “From the river to the sea, Palestine will be free” drukt de wens uit voor een vrij Palestina in het hele gebied tussen de Jordaan (‘river’) en de Middellandse Zee (‘sea’), oftewel ook in het gebied dat vandaag Israel omhelst. Omdat de leus vaak wordt gebruikt door extremistische bewegingen die daadwerkelijk de staat Israel in zijn geheel willen vernietigen, kan de leus makkelijk gezien worden als extremistisch en revisionistisch.

De leus werd gebruikt door de Palestine Liberation Organization (PLO) vanaf kort vóór de Zesdaagse Oorlog, toen Israel door verschillende buurlanden werd aangevallen, maar dit resulteerde in de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza door Israel. De PLO nam er formeel afstand van toen het internationale erkenning kreeg na het tekenen van de Oslo Akkoorden in 1993.

Andere extremistische groeperingen, waaronder Hamas, blijven de leus wel gebruiken. Dergelijke context maakt dat velen de leus veel eerder zien als een strijdkreet van de lang gekoesterde wens om Israel met geweld te vernietigen, dan een vreedzame oproep tot vrijheid voor het Palestijnse volk.


**********************
ENGLISH:

One of the banners in question at the Rijksakademie and De Ateliers.

The Rijksakademie and De Ateliers will remove slogans on their buildings that read "From the river to the sea, Palestine will be free." They announced this individually today. Other signs with anti-Israel slogans would also be removed at the Rijksacademie.  

By: CIDI

Since last Friday, signs with various anti-Israel slogans were hung by students on the building of the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, next to a Palestinian flag. On one of the signs the text "From the river to the sea" could be read in large letters.

A banner with the same slogan was also hung on the building of the artists' institute De Ateliers, which is independent but often collaborates with the Rijksakademie. CIDI has been in contact with the institute to let them know that many people took offence at the action, and why. This afternoon, De Ateliers informed CIDI that it had instructed the students who hung the banner to remove it today.

Extremist slogan
The slogan "From the river to the sea, Palestine will be free" expresses the wish for a free Palestine in the entire area between the Jordan River ('river') and the Mediterranean Sea ('sea'), or in other words also in the area that embraces Israel today. Since the slogan is often used by extremist movements that actually want to destroy the state of Israel as a whole, the slogan can easily be seen as extremist and revisionist.

The slogan was used by the Palestine Liberation Organization (PLO) starting shortly before the Six Day War, when Israel was attacked by several neighboring countries, but this resulted in Israel's occupation of the West Bank and Gaza. The PLO formally distanced itself from this when it gained international recognition after signing the Oslo Accords in 1993.

Other extremist groups, including Hamas, do continue to use the slogan. Such context makes many see the slogan much more as a battle cry of the long-held desire to destroy Israel by force, rather than a peaceful call for freedom for the Palestinian people.