13 juni 2019

2019-06-13-12.20:In Israël is een kogelvrije rugzak op de markt gekomen. - A bulletproof backpack has come on the market in Israel.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

 Bron: Jonet.nl

De rugzak, die snel kan worden omgevormd tot kogelvrij vest, kan worden gebruikt in conflictsituaties of om iemand te beschermen. Volgens de makers is de back pack net zo effectief als een gewoon kogelvrij vest. Dit meldt de site JerusalemOnline.com. Het bedrijf verwacht de rugzak te verkopen aan ouders van schoolgaande kinderen in conflictgebieden. Ook in Amerika wordt verkoop verwacht.

Niets is vreselijker dan je kind verliezen tijdens een schietpartij op school, zo stelt Masada-Armour, het Israƫlische bedrijf dat de kogelvrije rugzak ontwierp. Scholieren kunnen hem gebruiken, maar mocht er iemand op school in het wildeweg om zich heen gaan schieten, dan kunnen ze hem om hun buik en rug binden om zichzelf te beschermen. Omdat het aantal schietpartijen in de Verenigde Staten schrikbarend hoog is en het probleem voorlopig niet is opgelost, ziet Masada-Armour daar een mogelijke markt.

De back pack weegt tussen de drie en de vijf kilo, en kan meerdere kogels weren. Binnen minder dan twee seconden kan de rugzak in een kogelvrij vest zijn getransformeerd. Het vest beschermt de hart-, long- en maagstreek van het menselijk lichaam. In de rugzak is genoeg ruimte voor schoolboeken, schrijfgerei en een laptop. Per stuk kost hij 500 dollar, zo laat het bedrijf weten. Mogelijk zullen er ook exemplaren worden verkocht op de Westelijke Jordaanoever, waar kinderen relatief sneller door Palestijnse terroristen onder vuur zouden kunnen worden genomen.

________________________________________
ENGLISH:

Source: Jonet.nl

The backpack, which can quickly be converted into a bulletproof vest, can be used in conflict situations or to protect someone. According to the makers, the back pack is just as effective as a regular bulletproof vest. This reports the site JerusalemOnline.com. The company expects to sell the backpack to parents of school-going children in conflict areas. Sales are also expected in America.

Nothing is more terrible than losing your child during a school shooting, states Masada-Armor, the Israeli company that designed the bulletproof backpack. High school students can use it, but if someone at school in the wild road starts shooting around them, they can tie him around their stomach and back to protect themselves. Because the number of shootings in the United States is shockingly high and the problem has not been solved for the time being, Masada-Armor sees a possible market there.

The back pack weighs between three and five kilos, and can withstand multiple bullets. Within less than two seconds, the backpack can be transformed into a bulletproof vest. The vest protects the heart, lung and stomach region of the human body. The backpack has enough space for textbooks, writing materials and a laptop. He costs $ 500 each, the company said. Copies may also be sold in the West Bank, where children could be attacked relatively quickly by Palestinian terrorists.

(google translate)