09 augustus 2019

2019-08-09-10.00: Bijbelse profetie vervuld als vossen spelen op de Tempelberg in Jeruzalem! - Biblical Prophecy Fulfilled as Foxes Play on Temple Mount in Jerusalem!

Nederlands-English

NEDERLANDS

Deze week kwam in Jeruzalem een Bijbelse scène tot leven. Een groep vossen herinnert ons aan een bekende scène uit het Boek Klaagliederen.

Door: United with Israel

Wat is er mooier dan een groep schattige vossen te zien, die vrijelijk samen stoeien? Geweldig te zien hoe die groep vossen naast de Tempelberg rond dartelen en een beeld oproepen dat rechtstreeks in de Bijbel blijkt te staan.

Het Boek van de Klaagliederen verwijst inderdaad naar een tijd waarin de grond waarop de Joodse Tempel stond "troosteloos" zal zijn en dat vossen er overheen zullen sluipen. ("vanwege de berg Sion, die een woestenij is, waar vossen op lopen. Klaagliederen 5:18 HSV) 
De Talmoed gaat dieper in op deze passage en merkt op, dat als de profetieën van de vernietiging worden vervuld, ook de profetie van Zacharia over de bouw van de Derde Tempel zal worden vervuld.

Terwijl het Joodse volk zich voorbereidt om de verwoesting van de tempels te herdenken door Tisha B'Av in acht te nemen, gaf de aanblik van deze vossen weer een nieuw sprankje hoop aan de kinderen van Israël en de wereld in het algemeen!

__________________________________________________________________________________________

ENGLISH:

A scene from the Bible came to life this week in Jerusalem, when a group of foxes evoked a well-known scene from the Book of Lamentations.

By: United with Israel

What could be better than seeing a group of cute foxes, frolicking together freely? How about seeing that group of foxes cavorting next to the Temple Mount, creating an image that seemed to jump right off the pages of the Bible.

Indeed, the Book of Lamentations refers to a time in which the ground on which the Jewish Temples stood will be so
“desolate” that “foxes will prowl over it.” (Lamentations 5:18) The Talmud elaborates on this passage, noting that if the prophecies of destruction are fulfilled, then so too Zechariah’s prophecy regarding the Third Temple’s construction will also be fulfilled.

As the Jewish people prepare to commemorate the destruction of the Temples by observing Tisha B’Av, the sight of these foxes provided yet another ray of hope to the Children of Israel and the world at large!