25 oktober 2019

2019-10-25-11.15: VIDEO: Israël behandelt ernstige zieke Koerdische kinderen - Israel Treats Critically Ill Kurdish Children

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël grijpt in om levensreddende behandeling te geven aan Koerdische kinderen van de Koerdische bevolking die aangevallen worden door de Turkse misdadiger Erdogan.

Bron: United with Israel

Het Koerdische volk, dat door wrede dictators in Iran, Turkije en Syrië een eigen vaderland wordt geweigerd, wordt in alle landen waar het woonachtig is geconfronteerd met levensbedreigende confrontaties.

In het kader van deze dreigementen faciliteert een non-profit organisatie de doorgang voor zieke Koerdische kinderen om een essentiële behandeling te krijgen in de Joodse staat.

Dit ontroerende verhaal is een lichtpuntje in de voortdurende strijd van het Kurdisch-volk voor vrijheid en onafhankelijkheid.


_____________________
ENGLISH:


Israel steps in to provide lifesaving treatment to Kurdish children, whose people have come under attack by Turkish thug Recep Erdogan.

Source: United with Israel

Denied a homeland of their own by brutal dictators in Iran, Turkey, and Syria, the Kurdish people have faced life-threatening challenges in all of the nations they inhabit.

In the face of these threats, a non-profit organization is facilitating passage for sick Kurdish children to receive critical treatment in the Jewish state.

This touching story is a bright spot in the Kursih people’s ongoing struggle for freedom and independence