30 oktober 2019

2019-10-30-11.15: President Macron opent nieuw Europees Centrum voor Jodendom in Parijs - President Macron opens new European Center for Judaism in Paris

Plaatje hierboven: Parijs, 27 oktober 2019. Opening van het Centre Européen du Judaïsme aan de Place de Jérusalem in het 17de district van de Franse hoofdstad [beeldbron: LP/Eric Le Mitouard]
Picture above: Paris, 27 October 2019. Opening of the Center Européen du Judaism on the Place de Jérusalem in the 17th district of the French capital [image source: LP / Eric Le Mitouard]

De Franse president Emmanuel Macron en de leiders van de Joodse gemeenschap van het land huldigden een Joods gemeenschapscentrum van $ 17 miljoen in Parijs in, dat al 20 jaar in de maak is.

Joel Mergui, de president van de Consistoire-organisatie, die verantwoordelijk is voor het religieuze orthodoxe leven in Frankrijk, zei op de opening:

Het Europees Centrum voor Jodendom werd geopend te midden van pijnlijke tijden van terrorisme en antisemitisme. Het is een uiting van weerstand, een verlangen om onze gemeenschap te reanimeren, om te laten stralen en open te staan voor de buurt, Parijs en Europa.

Gelegen aan het Jeruzalemplein in het welvarende en zwaar-Joodse 17de arrondissement van de Franse hoofdstad, heeft het nieuwe centrum ongeveer 54.000 vierkante meter vloeroppervlakte, waaronder een synagoge met 600 zitplaatsen en een auditorium met een zwart marmeren interieur en hetzelfde aantal zitplaatsen, naast andere voorzieningen. Het centrum heeft ook een fitnessruimte, kantoren en een groot terras voor een sukkah.

Volgens de burgemeester van het district, Geoffroy Boulard, zijn minstens 37.000 van de ongeveer 173.000 mensen die in het arrondissement of district wonen Joods.

Ongeveer een derde van de kosten van het nieuwe centrum was afkomstig van particuliere donaties, meldde Le Parisien. De rest kwam van gemeentelijke en overheidssubsidies en sponsoring door bedrijven en non-profitorganisaties.

De stad Parijs kwam overeen om het dure stuk land meer dan 20 jaar geleden aan de Joodse gemeenschap te geven voor het project. De bouw begon in 2015 en was aanvankelijk gepland om te eindigen tegen 2018. Bouwvakkers haastten zich om de laatste hand te leggen uren vóór de opening.

Bronnen:
Brabosh

♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Macron and French Jews open $17 million community center in Paris as ‘resistance’ to anti-Semitism” van 29 oktober 2019 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)

♦ naar een artikel van Eric Le Mitouard “Paris : Le Centre européen du judaïsme inauguré par Emmanuel Macron” van 27 oktober 2019 op de site van Le Parisien

___________________________
ENGLISH:

French President Emmanuel Macron and the leaders of the country's Jewish community inaugurated a $ 17 million Jewish community center in Paris, which has been in the making for 20 years.

Joel Mergui, the president of the Consistoire organization, responsible for religious orthodox life in France, said at the opening:

The European Center for Judaism was opened in the midst of painful times of terrorism and anti-Semitism. It is an expression of resistance, a desire to resuscitate our community, to make it shine and to be open to the neighborhood, Paris and Europe.

Located on Jerusalem Square in the prosperous and heavily Jewish 17th arrondissement of the French capital, the new center has approximately 54,000 square meters of floor space, including a 600-seat synagogue and an auditorium with a black marble interior and the same number of seats, among other amenities . The center also has a gym, offices and a large terrace for a sukkah.

According to the district's mayor, Geoffroy Boulard, at least 37,000 of the approximately 173,000 people who live in the district or district are Jewish.

About a third of the cost of the new center came from private donations, Le Parisien reported. The rest came from municipal and government grants and sponsoring by companies and non-profit organizations.

The city of Paris agreed to give the expensive piece of land to the Jewish community more than 20 years ago for the project. Construction started in 2015 and was initially scheduled to finish by 2018. Construction workers rushed to finalize hours before opening.

Sources:

Brabosch

♦ to an article by Cnaan Liphshiz "Macron and French Jews open $ 17 million community center in Paris as" resistance "to anti-Semitism" of October 29, 2019 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)

♦ to an article by Eric Le Mitouard "Paris: The Center of Europe and Judaism inauguration by Emmanuel Macron" of 27 October 2019 on the site of Le Parisien

(Google Translate)