30 oktober 2019

2019-10-30-11.30: De eerste vrouwelijke premier van België is een Joodse moeder van 4 kinderen - Belgium’s First Female Prime Minister a Jewish Mother of 4

 Sophie Wilmes

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Op zondag verwelkomde België haar eerste vrouw en de eerste Joodse vrouw, die de functie van eerste minister-president op zich nam.

Door United with Israel 

Deze week heeft de Belgische minister van Financiën, Sophie Wilmes, de functie van eerste minister overgenomen van Charles Michel, die Donald Tusk zal vervangen als voorzitter van de Europese Raad.

Wilmes, een joodse moeder van vier kinderen, zal de positie van interim-premier bekleden totdat er een nieuwe coalitie wordt gevormd, een proces dat tot nu toe traag verloopt.

België heeft geen volledige nationale regering meer sinds de val van Michel's coalitie in december 2018.

Volgens de JTA is Wilmes' moeder joods en haar vader niet.

"Ze verborg haar joodse identiteit, ofschoon het een privé-detail lijkt te zijn uit haar biografie en niet iets dat verband houdt met een beleidsaspect", zegt Philippe Markiewicz, voorzitter van de Consistoire-organisatie van de Belgische Joden, tegen de JTA.

Een anonieme bron van Sophie Wilmes' Franstalige liberale partij vertelde JTA dat het jodendom recentelijk "een belangrijkere factor dan voorheen" was geworden in Sophie Wilmes' leven.

België is niet het enige land buiten Israël dat een joodse premier heeft.

De huidige premier van Oekraïne, Volodymyr Groysman, is ook Joods,

Oekraïne is het eerste land buiten Israël waar zowel een Joodse premier als een Joodse president tegelijkertijd in functie is.

De Joodse komiek Volodymyr Zelenski won in 2019 de Oekraïense presidentsverkiezingen met maar liefst 73 procent van de stemmen, een percentage dat een presidentskandidaat in Oekraïne nooit heeft gehaald.

In zijn eerste toespraak tot het Oekraïense parlement zei Zelenski dat Oekraïne "net als de Israëliërs moet zijn in het verdedigen van ons land".

______________________________
ENGLISH:


On Sunday, Belgium welcomed its first woman and first Jew took to serve as prime minister.

By United with Israel 

This week,  Belgian Funds Minister Sophie Wilmes took over the position of prime minister  from Charles Michel, who will be replacing Donald Tusk as European Council president.

Wilmes, a jewish mother of four, will hold the position of caretaker prime minister until a new coalition is formed, a process that has been slow-moving so far.

Belgium has not had a full federal government since Michel’s coalition collapsed in December 2018.

According to the JTA, Wilmes mother is Jewish and her father is not.

“She hid her Jewish identity, though it seems to be a private detail from her biography and not something connected to any policy-making aspect,” Philippe Markiewicz, the president of the Consistoire organization of Belgian Jewry told the JTA.

An unnamed source from Wilmes francophone liberal party told JTA that Judaism had recently become “a more important factor than before” in Wilmes’ life.

Belgium isn’t the only country outside of Israel to have a Jewish prime minister.

Ukraine’s current prime minister, Volodymyr Groysman is also Jewish,

In fact, Ukraine is the first country outside of Israel to have both a Jewish prime minister and president serving at the same time.

Jewish Comedian Volodymyr Zelensky won Ukraine’s 2019 presidential election with a whopping 73% of the vote, a tally never reached by a presidential candidate in Ukraine.

In his first address to the Ukrainian parliament, Zelensky said that Ukraine must be “like the Israelis in defending our land.”