04 november 2019

2019-11-04-11.40: Piloten El Al tekenen Boeing 747 tijdens allerlaatste vlucht - El Al pilots sign Boeing 747 during the very last flight

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Tijdens de allerlaatste lijnvlucht met een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, nam de bemanning op bijzondere manier afscheid van het toestel. Vlak voor hun aankomst in Tel Aviv ‘tekenden’ de piloten het vliegtuig in de lucht. Het ging om precisiewerk met veel bochten erin. De tekening was goed zichtbaar op Flightradar24.com, een website waarop vluchten direct kunnen worden gevolgd.

Bron: Jonet.nl

De Boeing 747 wordt vervangen door de 787-9 Dreamliner, een nieuwer model van dezelfde vliegtuigbouwer. Zondag vloog El Al dus voor het laatst met een 747. Het ging om een vlucht van Rome naar Tel Aviv. Ter hoogte van Cyprus begonnen de piloten aan de luchttekening. Het duurde één uur en 45 minuten om het plaatje te maken. De tekening besloeg bijna 30.000 vierkante kilometer. Met de luchttekening neemt El Al na 48 jaar afscheid genomen van de Boeing 747.

De maatschappij heeft bijzondere passagiers met het vliegtuigtype vervoerd. Zo stegen 747’s in 1991 tijdens Operatie Solomon op vanuit Ethiopië om ruim duizend Ethiopische Joden naar Israël over te vliegen. Omdat de 747’s voor El Al een speciale betekenis hadden, werd besloten om het vliegtuig te eren door het in de lucht te tekenen gedurende de laatste vlucht. Nadat de piloten hun kunstje hadden geflikt, vlogen ze rustig door naar Ben Gurion Airport om daar om 16.10 uur Nederlandse tijd te landen. Het is niet voor het eerst dat een toestel in de lucht wordt afgebeeld. In 2017 tekende een 787-800 Dreamliner ook een vliegtuigvorm, maar dan wel op een testvlucht.


____________________________
ENGLISH:

During the very last scheduled flight with a Boeing 747 from the Israeli airline El Al, the crew said goodbye in a special way. Just before their arrival in Tel Aviv, the pilots "drew" the aircraft in the air. It was about precision work with many curves. The drawing was clearly visible on Flightradar24.com, a website where flights can be followed directly.

Source: Jonet.nl

The Boeing 747 is being replaced by the 787-9 Dreamliner, a newer model from the same aircraft manufacturer. Sunday El Al flew for the last time with a 747. It was a flight from Rome to Tel Aviv. At Cyprus, the pilots started the aerial drawing. It took one hour and 45 minutes to take the picture. The drawing covered almost 30,000 square kilometers. With the aerial drawing, El Al says goodbye to the Boeing 747 after 48 years.

The company has transported special passengers with the aircraft type. For example, during Operation Solomon, 747s took off from Ethiopia in 1991 to fly over a thousand Ethiopian Jews to Israel. Because the 747s had a special meaning for El Al, it was decided to honor the aircraft by drawing it in the air during the last flight. After the pilots did their trick, they flew on quietly to Ben Gurion Airport to land there at 4.10 pm Dutch time. It is not the first time that a device has been shown in the sky. In 2017, a 787-800 Dreamliner also drew an aircraft shape, but on a test flight.

(Google Translate)