21 november 2019

2019-11-21-12.40: Vrijdag begint Tel Aviv met gratis busvervoer gedurende sjabbat - Tel Aviv starts on Friday with free bus transport during shabbat

Ter illustratie, Knvim bus. Screenshot Twitter

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het is eindelijk zover. Komende vrijdag starten Tel Aviv en omliggende gemeenten met gratis openbaar vervoer gedurende sjabbat.

Bron: Joods.nl

Het transportnetwerk verbindt steden in het metropool Tel Aviv op sjabbat met elkaar – waaronder satellietsteden Ramat Hasharon, Givatayim, Kiryat Ono en Tel Aviv-Jaffa – en biedt transportmogelijkheden aan de meer dan vier miljoen inwoners van Tel Aviv en omgeving. Binnenkort zullen ook andere steden rond Tel Aviv zich hierbij aansluiten.

“De mogelijkheid om tijdens het weekend van het ene punt naar het andere te gaan, is een fundamenteel recht,” zei Ron Huldai, burgemeester van Tel Aviv-Jaffa. 

“Het grootstedelijke vervoersnetwerk is opgericht om aan de behoefte van een groot deel van de Israëlische bevolking tijdens het weekend te voldoen, bij gebrek aan openbaar vervoer. Het grootstedelijke vervoersnetwerk is een bijzonder belangrijke onderneming, de nieuwste toevoeging aan andere initiatieven van de gemeente Tel Aviv-Jaffa, zoals AutoTel en Tel-O-Fun,” aldus Huldai.

De buslijnen, geëxploiteerd door busbedrijf Kavim, bieden zes routes over 300 kilometer weg, met meer dan 500 haltes. De routes houden ook rekening met de buurten waar mensen in grote aantallen zich aan de sjabbat-regels houden, zoals bijvoorbeeld Bnei Brak.

“De bussen rijden elk half uur tussen 18.00 uur op vrijdag en 2 uur in de nacht van zaterdag, en vervolgens van 9 uur tot 17 uur op zaterdag (met uitzondering van busnummer 710 van Kiryat Ono, die elk uur rijdt), staat in een verklaring van de gemeente Tel Aviv te lezen. 

“De bussen en relevante stations zullen dienovereenkomstig apart worden aangemerkt en voorzien van speciale kaarten. Elke derde bus (die elk anderhalf uur aankomt) is toegankelijk voor mensen met een handicap. Passagiers kunnen ook van tevoren een voor gehandicapten toegankelijke bus bestellen.”


_______________________
ENGLISH:


It is finally time. Next Friday Tel Aviv and surrounding municipalities start with free public transport during the Sabbath.

Source: Joods.nl

The transport network connects cities in the Tel Aviv metropolis on the shabbat - including satellite cities Ramat Hasharon, Givatayim, Kiryat Ono and Tel Aviv-Jaffa - and offers transport options to the more than four million inhabitants of Tel Aviv and the surrounding area. Other cities around Tel Aviv will soon join this.

"The ability to move from one point to another during the weekend is a fundamental right," said Tel Aviv-Jaffa mayor Ron Huldai.

“The metropolitan transport network was established to meet the needs of a large part of the Israeli population during the weekend, due to a lack of public transport. The metropolitan transport network is a particularly important enterprise, the latest addition to other Tel Aviv-Jaffa initiatives, such as AutoTel and Tel-O-Fun, "said Huldai.

The bus lines, operated by bus company Kavim, offer six routes along 300 kilometers of road, with more than 500 stops. The routes also take into account the neighborhoods where people in large numbers adhere to the Sabbath rules, such as Bnei Brak.

“The buses run every half hour between 6 p.m. on Friday and 2 p.m. on Saturday night, and then from 9 a.m. to 5 p.m. on Saturday (with the exception of Kiryat Ono's bus number 710, which runs every hour) is in a to read the statement from the Tel Aviv municipality.

“The buses and relevant stations will be marked separately and provided with special cards. Every third bus (which arrives every hour and a half) is accessible to people with disabilities. Passengers can also order a bus accessible for the disabled in advance. ”

(Google Translate)