13 december 2019

2019-12-13-11.10: Met behulp van speciale techniek komt er in Israel meer regen uit een wolk - With the help of special technology, more rain comes from a cloud in Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS

EMS Mekorot, een van de waterbedrijven in Israël, is zondag begonnen met “cloud seeding” om de hoeveelheid regen die uit een regenwolk komt, te vergroten. 

Door: Joop Soesan

Als onderdeel van deze operatie worden de wolken in kaart gebracht die het potentieel hebben om de hoeveelheid regen te verhogen waarna er lichte vliegtuigen naar toevliegen, die in de wolk een zilverjodideverbinding verspreiden, daarbij geholpen door “32 zaaiplaten” op de grond. 

Zilverjodide is een verbinding die het materiaal combineert met verschillende andere elementen die een toename van de ijsconcentratie in de wolken veroorzaken en regen in grotere hoeveelheden neervalt.

Tijdens de jaren 1960 en 1970 vonden twee van dergelijke zaai-experimenten plaats in Israël, die voor een regen toename van 13% in Noord-Israël zorgden. Na deze experimenten vonden deze operaties plaats tot 2013. Na 2013 heeft EMS experimenten uitgevoerd met academies om de efficiëntie van het proces te verhogen. 

“Cloud seeding is een unieke technologie die we hebben ontwikkeld als onderdeel van de acties van de staat Israël om de waterreservoirs in het land te maximaliseren.” Zei Amit Lang, CEO van EMS Mekorot. 

“Tegenwoordig is Israël een wereldleider in het veld en slaagt het erin 96% van het regenwater vast te houden dat in zijn gebied naar beneden komt. Met behulp van cloud seeding-technologie hopen we de hoeveelheid geconserveerd water te vergroten. ”


_________________
ENGLISH:

EMS Mekorot, one of the water companies in Israel, started "cloud seeding" on Sunday to increase the amount of rain coming from a rain cloud.

By: Joop Soesan

As part of this operation, the clouds are identified that have the potential to increase the amount of rain, after which light planes fly in, spreading a silver iodide compound in the cloud, assisted by “32 seedlings” on the ground.

Silver iodide is a compound that combines the material with various other elements that cause an increase in ice concentration in the clouds and drop rain in larger quantities.

During the 1960s and 1970s, two such sowing experiments took place in Israel, which caused a 13% increase in rain in northern Israel. After these experiments, these operations took place until 2013. After 2013, EMS carried out experiments with academies to increase the efficiency of the process.

"Cloud seeding is a unique technology that we have developed as part of the state of Israel's actions to maximize the water reservoirs in the country." Said Amit Lang, CEO of EMS Mekorot.

“Today, Israel is a world leader in the field and manages to retain 96% of the rainwater that comes down in its area. With the help of cloud seeding technology, we hope to increase the amount of preserved water. "

(Google Translate)