04 januari 2020

2020-01-04-19.45: Plannen annexatie Jordaan Vallei naar volgende fase - Plans for annexation of Jordaan Valley to the next phase

Premier Netanyahu wijst de Jordaan Vallei aan . Screenshot YouTube
Prime Minister Netanyahu designates the Jordan Valley. Screenshot YouTube

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ondanks dat bij wet het een demissionaire regering in Israel verboden is de Israëlische soevereiniteit toe te passen op de Jordaanvallei of een deel van de Westelijke Jordaanoever, gaat dit plan van premier Netanyahu een volgende fase in.

Door Joop Soesan

Een commissie ter voorbereiding op de Israëlische toepassing van soevereiniteit op de Jordaanvallei en de Megilot-regio van de Dode Zee heeft gepland om zondag bijeen te komen.

Het interdepartementale comité onder leiding van de directeur-generaal van het kantoor van de premier, Ronen Peretz, zal zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Veiligheidsraad, de civiele administratie en de IDF. 

Al tijdens de laatste verkiezingscyclus beloofde Netanyahu om soevereiniteit toe te passen op de Jordaanvallei onmiddellijk na de vorming van een nieuwe regering. 

In de afgelopen weken, toen hij met succes zijn Likud-rivaal Gideon Sa’ar bevocht voor het voortgezette leiderschap van de partij, beloofde Netanyahu talloze keren om alle nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. 

Hij voegde eraan toe dat hij dit zou doen met de steun van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump.

Deze verklaring bleef hij ook afleggen, zelfs nadat de hoofdofficier van justitie Fatou Bensouda eerder deze maand had aangekondigd dat zij geloofde dat de Israëlische nederzettingen een oorlogsmisdaad vormden.


*********************************
ENGLISH:

Despite the law prohibiting a outgoing government in Israel from applying Israeli sovereignty to the Jordan Valley or part of the West Bank, Prime Minister Netanyahu's plan is entering the next phase.

By Joop Soesan

A committee in preparation for the Israeli application of sovereignty to the Jordan Valley and the Megilot region of the Dead Sea has scheduled to meet on Sunday.

The interdepartmental committee headed by the Director General of the Prime Minister's office, Ronen Peretz, will be composed of representatives from the Ministry of Foreign Affairs, the National Security Council, the civil administration and the IDF.

Already during the last election cycle, Netanyahu promised to apply sovereignty to the Jordan Valley immediately after the formation of a new government.

In recent weeks, when he successfully fought his Likud rival Gideon Sa'ar for the continued leadership of the party, Netanyahu promised countless times to annex all settlements in the West Bank.

He added that he would do this with the support of the government of US President Donald Trump.

He also continued to make this statement, even after the Chief Public Prosecutor Fatou Bensouda announced earlier this month that she believed the Israeli settlements were a war crime.

Google Translate