14 januari 2020

2020-01-14-12.33: Kinneret op slechts twee meter afstand van de maximale capaciteit - Kinneret just two meters away from maximum capacity

Meeuwen boven Kinneret - Seagulls over the Kinneret

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Als de regen met verlof is: Israël wordt een halve week lang zonnig voordat de wolken zich weer zullen verzamelen.

Bron:ArutzSehva7

Dinsdag zal het gedeeltelijk bewolkt zijn, met een lichte stijging van de temperaturen. Dinsdagavond zal het gedeeltelijk bewolkt zijn, en de harde oostenwind zal in de noordelijke bergen waaien.

Woensdag zal het gedeeltelijk bewolkt zijn, en de temperaturen zullen licht stijgen tot boven het seizoensgebonden gemiddelde. In het noorden van Israël en het centrale gebergte zal de harde oostenwind waaien.

Donderdag zal het gedeeltelijk bewolkt zijn en er kan lichte lokale regenval zijn. De harde oostelijke winden zullen blijven waaien in het noorden van Israël en er zal geen significante verandering in de temperatuur zijn.

Vrijdag zal het deels bewolkt of bewolkt zijn en de temperaturen zullen aanzienlijk dalen. In het noorden en het midden van Israël zal het lokaal blijven regenen en kunnen er geïsoleerde onweersbuien zijn.

Ondertussen meldde de waterautoriteit dat de Kinneret (het Meer van Galilea) sinds maandag drie centimeter (1,18") is gestegen en nu 210,81 meter (691,6 voet) onder de zeespiegel ligt en slechts 2,01 meter (6,6 voet) onder de bovenste rode lijn die aangeeft dat het meer vol is.

Op zondag werd gemeld dat de Kinneret 10 centimeter (3,9") steeg in het weekend.


*****************************
ENGLISH:

When the rain is on leave: Israel turns sunny for half a week before clouds are expected to gather again

Source: ArutzSehva7

Tuesday will be partly cloudy, with a slight rise in temperatures. Tuesday night will be partly cloudy, and harsh eastern winds will blow in the northern mountains.

Wednesday will be partly cloudy, and temperatures will rise slightly to above seasonal average. In northern Israel and the central mountains, harsh eastern winds will blow.

Thursday will be partly cloudy and there may be light local rainfall. Harsh eastern winds will continue blowing in northern Israel, and there will be no significant change in temperature.

Friday will be partly cloudy or cloudy, and temperatures will drop significantly. In northern and central Israel, there will be continued local rains, and there may be isolated thunderstorms.

Meanwhile the Water Authority reported that the Kinneret (Lake of Galilee) rose three centimeters(1.18") since Monday and now stands at 210.81 meters (691.6 feet) below sea level and just 2.01 meters (6.6 feet) below the upper red line signaling that the lake is full.

On Sunday, it was reported that the Kinneret rose 10 centimeters (3.9") over the weekend.