28 januari 2020

2020-01-28- 13.30: Brandbestrijdingskorrels? Baanbrekend Israëlisch blus systeem vanuit een vliegtuig - Firefighting Pellets? Groundbreaking Israeli aircraft extinguishing system works

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israel's Elbit Systems zet water om in korrels en helpt zo branden te blussen tijdens de nacht.

Door United met Israel Staff

Het Israëlische Fire Fighting Squadron heeft met succes Elbit Systems "HyDrop" getest, een gepatenteerde innovatie die water, schuim of brandvertrager in korrels stopt om branden te blussen. De korrels kunnen op grote hoogte worden gedropt, waardoor het vliegen veiliger wordt en de verdamping van het water wordt voorkomen. Dit opent de deur voor branden die niet alleen bij daglicht, maar ook 's nachts kunnen worden bestreden.

De demonstratie toonde aan dat met het nieuwe systeem op grote hoogte en met hoge precisie luchtbrandbestrijding mogelijk is. Twee vliegtuigen doofden met succes "een brandend veld vanaf een hoogte van 500 voet, meer dan vier keer zo hoog als de gemiddelde hoogte van een standaard luchtbrandbestrijdingsvliegtuig", aldus Elbit.

Tot nu toe vond de bestrijding van branden van bovenaf alleen plaats op lage hoogte om te voorkomen dat de gedropte blusmiddelen verdampen, het zogenaamde "aërosol-effect". Vanwege veiligheidsoverwegingen en de regelgeving voor de burgerluchtvaart moesten laagvliegende vliegtuigen bij daglicht werken. Door deze beperking was het mogelijk dat s'nachts vuurhaarden ongecontroleerd konden branden.

Elbit's bio-afbreekbare vloeistofkorrels zijn nu door de burgerluchtvaart gecertificeerd voor nachtvluchten en wordt als veilig beschouwd. De korrels bevatten volgens het bedrijf geen schadelijke reststoffen. Het systeem is in staat om tot 10 ton aan korrels per uur te produceren.

Door gebruik te maken van een geavanceerd computersysteem dat de snelheid van het vliegtuig, de hoogte, de GPS-locatie, de windcondities, het gewicht en de vorm van de vloeibare korrels geanalyseert, en wordt het droppunten nauwkeurig berekend om branden effectief te kunnen blussen.


*******************************
ENGLISH:

Israel’s Elbit Systems turns water into pellets, helping to extinguish fires during the night.

By United with Israel Staff

Israel’s Fire Fighting Squadron successfully tested Elbit Systems “HyDrop,” a patented innovation that puts water, foam or fire retardant into pellets to extinguish fires. The pellets can be dropped at high-altitudes, providing safer flying and preventing water-evaporation. This opens the door for fires to be fought not only in daylight, but also at night.

The field demonstration showed that high-altitude, high-precision aerial firefighting is possible using the new system. Two Air Tractor air crafts successfully “extinguished a burning field from a height of 500 feet, more than four times higher than the average altitude of a standard aeriel firefighting sortie,” according to Elbit.

Until now, fighting fires from above took place only at low altitudes in order to prevent the dropped liquids from evaporating, known as the “aerosol effect.” Due to safety concerns and Civil Aviation regulations, low-flying planes had to work in daylight. This limitation allowed fires to burn uncontrolled during nightfall.

Elbit’s bio-degradable liquid pellets are now certified for night-flight by Civil Aviation and deemed safe. The pellets contain no harmful residues, according to the company. The system is capable of producing up to 10 tons of pellets per hour.

Through use of a sophisticated computer system that evaluates aircraft velocity, altitude, GPS location, wind conditions and the weight and shape of the liquid pellets, drop points are accurately calculated to effectively extinguish fires.