07 februari 2020

2020-02-07-11.35: Israël stuurt beschermende gezichtsmaskers en kleding naar China - Israel sends protective face masks and clothing to China

Medische benodigdheden verzameld door IsraAID en partners voor China. Foto IsraAid

Nederlands -English

NEDERLANDS

Het Israëlische Magen David Adom (MDA) heeft ruim 2000 maskers en 200 volledige beschermingskits richting China verstuurd. Hierbij hopen ze bij te dragen tegen de verspreiding van het coronavirus. Momenteel heerst er een uitbraak van het virus in het Aziatische land. Ook IsraAID, een organisatie voor humanitaire hulp, heeft een lading medische hulp naar China gestuurd.

De gezonden speciale pakken, maskers, brillen en schoenen zijn gedoneerd op verzoek van Chabad-Lubavitch rabbijnen in China. De donaties worden verdeeld over de veertien huizen van Chabad in China. 

‘Magen David Adom, de grootste humanitaire organisatie van Israël, reageerde onmiddellijk op het verzoek van Chabad in China om de verspreiding van het coronavirus aan te pakken,’ zei MDA-directeur-generaal Eli Bin.

Een medewerker van Magen David Adom die beschermende benodigdheden inpakt om naar China te sturen. Foto: MDA

De lading medische noodhulp en beschermende uitrusting van IsraAid gaan naar het Chinese Ministerie van Volksgezondheid en gingen mee op de laatste vlucht van Tel Aviv naar China. Dit project werd uitgevoerd met de partners Israël-China Chamber of Commerce, INNONATION en David Ashkenazi van ICCB Capital. 

IsraAID co-CEO Yotam Polizer zei dat IsraAID ‘de situatie zal blijven volgen en een secundaire reactie kan lanceren, waaronder geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning voor humanitaire hulpverleners en hulpverleners in het gebied, gericht op stressverlichting.’ Verder zei Polizer: ‘We zijn allemaal erg bezorgd over de verspreiding van Coronavirus en we zijn dankbaar voor al het moedige werk van Chinese medische teams. Het is belangrijk voor ons om ons steentje bij te dragen door hulpgoederen te sturen en onze expertise te delen op het gebied van stressmanagement en traumavermindering.’


************************************
ENGLISH:

Medical supplies collected by IsraAID and partners for China. Photo IsraAid

Israeli Magen David Adom (MDA) has sent over 2000 masks and 200 full protection kits to China. Hereby they hope to contribute against the spread of the corona virus. There is currently an outbreak of the virus in the Asian country. IsraAID, a humanitarian aid organization, has also sent a load of medical aid to China.

By: Joop Soesan 

The sent special suits, masks, glasses and shoes were donated at the request of Chabad-Lubavitch rabbis in China. The donations are distributed among the fourteen houses of Chabad in China.

"Magen David Adom, Israel's largest humanitarian organization, immediately responded to Chabad's request in China to tackle the spread of the corona virus," said MDA Director General Eli Bin.

An employee of Magen David Adom who packs protective supplies to send to China. Photo: MDA

The cargo of emergency medical aid and protective equipment from IsraAid goes to the Chinese Ministry of Health and went on the last flight from Tel Aviv to China. This project was carried out with the partners Israel-China Chamber of Commerce, INNONATION and David Ashkenazi of ICCB Capital.

IsraAID co-CEO Yotam Polizer said that IsraAID "will continue to monitor the situation and launch a secondary response, including mental health and psychosocial support for humanitarian and community relief workers, focused on stress relief." Furthermore, Polizer said, "We are all very concerned about the spread of Coronavirus and we are grateful for all the courageous work of Chinese medical teams. It is important for us to do our bit by sending relief supplies and sharing our expertise in the field of stress management and trauma reduction. "

Google Tranlate