08 februari 2020

2020-02-08-13.00: In een Brexit-bastion bij Londen komt een groeiende orthodoxe gemeenschap tot leven - In a Brexit bastion near London, a growing Orthodox community springs to life

Joodse kinderen spelen in het Engelse Canvey Island, 13 december 2019. (Cnaan Liphshiz)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

CANVEY ISLAND, Engeland ( JTA ) - Deze smerig uitziende stad aan de monding van de rivier de Theems staat bekend om zijn oesters, zeebries en het nationalisme van zijn inwoners.

Het is ook de thuisbasis van een van Europa's snelst groeiende gemeenschappen van ultra orthodoxe joden, die 1% van de lokale bevolking uitmaken, slechts vier jaar nadat de eerste families uit Londen verhuisden.

Maar liefst 72 procent van het kiesdistrict Castle Point van Canvey Island stemde voor Brexit in het referendum van 2016 - 21 punten boven de nationale score en de derde meest pro-Brexit van de 650 kiesdistricten van het Verenigd Koninkrijk.

Brexit, de bijzondere terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, wordt deze week realiteit. Het heeft twee kabinetten gekost voordat de uitvoering het kernbeleid werd van de premier van de Conservatieve Partij, Boris Johnson.

De voorstanders van Brexit zeggen dat het de Britse soevereiniteit zal herstellen ten opzicht van de EU, die volgens hen steeds meer inbreuk maakt op binnenlandse kwesties. Tegenstanders zeggen dat het zowel geworteld is in xenofobie als dat het die versterkt, zowel als financieel gevaarlijk is.

Waar de waarheid ook ligt, een pro-Brexit bastion als Canvey Island lijkt gevoelsmatig nauwelijks de plek voor orthodoxe Joden om zich te vestigen.

Maar dat is precies wat Joel Friedman, een 33-jarige vader van zeven uit Londen, en een handvol van zijn vrienden in 2016 deden, toen ze het zaad plantten voor wat snel is uitgegroeid tot een gemeenschap van 76 gezinnen die zich de huizenprijzen in het nabijgelegen Londen niet meer konden veroorloven.

Toen Friedman zijn plan presenteerde aan leden van zijn gemeenschap in de zwaar orthodoxe Londense wijk Stamford Hill, varieerden de reacties die hij kreeg van minachting tot shock, vertelde hij het Jewish Telegraphic Agency.

"Sommige mensen vertelden ons:" Ga daar niet heen, het zijn allemaal racisten daar, ze zijn allemaal voor Brexit, " herinnerde hij zich. (Friedman voegde eraan toe dat hij geloofde dat orthodoxe joden die voor Brexit gaan net zo verdeeld zijn als andere betrokken leden van de algemene bevolking.)

“Als wij in onze orthodoxe kleding op Canvey Island (trouwens geen eiland) rondwandelen hebben wij incidenteel te maken met antisemitisme, maar verder is het absoluut ‘veilig’”, zei Friedman. "We hebben uitstekende buurtbetrekkingen.

"Tony Eaton staat voor zijn huis in Canvey Island, 13 december 2019. (Cnaan Liphshiz)

Tony Eaton, die naast verschillende joodse gezinnen woont, was het daar in het algemeen mee eens: hij formuleerde het met Brits understatement.

"Ze zijn niet erger dan iemand anders die je misschien als je buurman wilt," zei hij. "Ze blijven op zichzelf, bemoeien zich met hun eigen zaken, en wij ook," voegde Eaton toe, die voor de conservatieven stemde en de Brexit steunde.

Antisemitische incidenten waren te wijten aan jonge twistzieke mannen, vaak dronken, in plaats van aan een georganiseerde ideologische groep of oppositie tegen Joodse aanwezigheid, zeiden verschillende leden van de lokale Joodse gemeenschap in interviews met JTA.

Eaton is een van de vele blanke, Engelse babyboomers die ergens na de jaren zeventig van Londen naar Essex, het graafschap waartoe Canvey Island behoort, zijn verhuisd. Net als de orthodoxen deden de babyboomers dat om hun kwaliteit van leven te verbeteren en gingen voor betaalbare huisvesting.

Maar velen van hen wilden ook de steeds meer multiculturele metropool Londen achter zich laten, die ongeveer 50 jaar geleden een toestroom van immigranten uit Azië, Afrika en andere delen van Europa kende.

De zogenaamde witte vlucht naar Canvey Island kan verklaren waarom de Centrumrechtse Conservatieve partij hier sinds 1983 op één na alle verkiezingen heeft gewonnen.

Net als in de Verenigde Staten lijken orthodoxe joden in het Verenigd Koninkrijk in meerderheid te stemmen voor rechtse partijen, en de politieke oriëntatie van Canvey Island heeft ertoe bijgedragen dat nieuwkomers zich thuis voelen.

"We zijn conservatief, ze zijn conservatief," zei Jacob Gross over de Joodse en niet-Joodse contingenten van de stad. Hij is een vader van zes die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de Joodse gemeenschap van Canvey Island. "Ondanks onze verschillen, is er een wereldbeeld dat we delen," zei hij.

Canvey Island heeft ongeveer 40.000 inwoners en 16.000 huizen. Politiek was echter niet de reden waarom de Joden daarnaartoe verhuisden.

In Noord-Londen , op ongeveer een uur rijden van Canvey Island, woonde Friedman in een huurhuis met drie slaapkamers met een waarde van meer dan een miljoen pond, of $ 1,3 miljoen. Voor de meeste Orthodoxe gezinnen is zo’n bedrag niet op te brengen en is het het dubbele van wat onroerend goed kost in Canvey Island.

"Zelfs degenen die het geld wel hebben, kunnen daar geen huis kopen omdat er zo'n tekort is", zei Gross, die Brexit steunt, ook al heeft dit ertoe geleid dat hij zijn zaak voor buitenspeelgoed kwijt raakte.

 Jacob Gross, rechts, spreekt met een inwoner van Canvey Island buiten de synagoge van de stad, 13 december 2019. (Cnaan Liphshiz)

Onzekerheid rond de Brexit zorgde ervoor dat het Britse pond verzwakte ten opzichte van de dollar, waardoor zijn winst daalde, zei hij.

"Maar Brexit is nog steeds het juiste voor dit land," zei hij.

Friedman en Gross waren lid van een groep activisten die besloten samen te werken en een nieuwe gemeenschap op te richten in een meer betaalbare markt die nog steeds in de buurt van Londen ligt.

Deze uitstroom vanuit Stamford Hill weerspiegelt een belangrijke demografische ontwikkeling in het Britse jodendom. Volgens een rapport van het Institute for Jewish Policy Research in 2015 wordt verwacht dat de Orthodoxen tegen 2031 de grootste groep van die minderheid wordt. Dat jaar waren de geboortecijfers bij de Orthodoxen  goed voor 47 procent van alle joodse geboorten.

Het niet-orthodoxe Joodse geboortecijfer in het Verenigd Koninkrijk is 1,98 kinderen per vrouw, slechts iets boven het nationale gemiddelde, volgens het rapport. Orthodoxen hebben meestal ten minste vier kinderen en assimileren veel minder.

Het kloppende hart van de Joodse gemeenschap van Canvey Island is de ‘yeshiva’, de lokale naam voor een Joods gemeenschapscentrum dat in een voormalige school is gevestigd. De ‘yeshiva’ ligt ongeveer anderhalve kilometer ten noorden van het stadscentrum, met een winkelcentrum in de voorsteden en bermloze, onregelmatige wegen waarvan de trottoirs vaak vol staan met koopwaar van de vele kleine bouwbedrijven en carrosseriebedrijven in het gebied.

Het buurthuis heeft een koosjere supermarkt, een synagoge en een evenementenhal die verreweg de mooiste ruimte is in het anders vervallen gebouw. Er zijn ook klaslokalen voor de ongeveer 350 kinderen in de gemeenschap.

 Jacob Gross in de Yeshiva en de synagoge in het Londense Canvey Island, 13 december 2019. (Cnaan Liphshiz)

Op Shabbat-middag spelen veel orthodoxe kinderen in de rustige straten die grenzen aan de yeshiva.

Officieel zijn de kinderen allemaal thuis geschoold. Canvey Island heeft geen Joodse school, een voorziening waarvan de vestiging aanzienlijke administratieve rompslomp en overheidstoezicht zou vereisen. Verschillende orthodoxe scholen worden gesloten vanwege hun vermeende verzuim om seksuele voorlichting, evolutie en andere kernvereisten te geven.

In de praktijk fungeert het yeshiva-complex als een sekse-gescheiden school, hoewel de klassen clubs worden genoemd. De plaats heeft ook een ‘mikvah’, een ritueel bad. Canvey Island heeft echter geen rabbijn. De gemeenschap is nog steeds op zoek naar een geschikte kandidaat, zei Gross.

Vorige maand beschadigde een brand een deel van het yeshiva-centrum: een van de studenten vergat de Chanoekia te doven. De brand was snel gedoofd en veroorzaakte kleine schade aan het centrum, zei Friedman.

De Joodse Gemeenschap van Canvey Island, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling die de Joodse bevolking vertegenwoordigt, regelde zwemlessen in een nabijgelegen zwembad. Verschillende tijdvakken werden gereserveerd voor jongens en meisjes, merkte Friedman op.

"Het leven is geweldig voor de kinderen hier," zei een orthodoxe inwoner die naar Canvey Island verhuisde en zichzelf alleen voorstelde als Shaul. “Ze kunnen buiten spelen, hun fietsen niet op slot zetten. Het is een totaal andere wereld dan Londen. ”

 Joodse kinderen spelen in het Engelse Canvey Island, 13 december 2019. (Cnaan Liphshiz)

Shaul, zijn vrouw en vijf kinderen zijn drie jaar geleden vanuit Stamford Hill verhuisd. Ze woonden in een tweekamerappartement, zei hij. "Ik hou gewoon van de zeebries," zei hij vorige maand op een zonnige middag.

Canvey Island is zeker een van de vele locaties in het Verenigd Koninkrijk waar de Londense orthodoxe gemeenschappen zich de afgelopen jaren hebben gevestigd op zoek naar betaalbare woningen.

Er is Manchester , 180 mijl ten noorden van Londen, en Gateshead , een ‘orthodoxe’ stad met 8.000 inwoners, nog 100 mijl noordwaarts.

Maar in de omgeving van Londen is Canvey Island uniek in zijn soort.

"Mensen kunnen daar nog steeds werken en hier wonen," zei Friedman. "Ze kunnen nog steeds deel uitmaken van het gemeenschapsleven in Stamford Hill."

Zijn gemeenschap exploiteert vier dagelijkse shuttlebussen naar Noord-Londen.

Nu meer Joden belangstelling tonen om naar Canvey Island te verhuizen, heeft de lokale Joodse gemeenschap voorzorgsmaatregelen genomen om de trend van het opdrijven van marktprijzen te voorkomen, zei Gross.

'Er is een commissie. Er is een strikte limiet voor hoeveel we nieuwkomers toestaan om te bieden, "zei Gross.

De voorraad huizen wordt aangevuld doordat lokale babyboomers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en bezittingen verkopen in Canvey Island  kleinere appartementen kopen nadat hun kinderen het huis uit zijn gegaan, legt Friedman uit.

"Het betekent dat er beschikbaarheid is," zei hij, "en ruimte om te groeien."

 Door: CNAAN LIPHSHIZ  - JTA*************************************
ENGLISH:

Jewish children play in England's Canvey Island, Dec. 13, 2019. (Cnaan Liphshiz)

CANVEY ISLAND, England (JTA) — This scruffy-looking town on the mouth of the Thames River is known for its oysters, sea breeze and the nativism of its residents.

It’s also home to one of Europe’s fastest-growing communities of haredi Orthodox Jews, who make up 1% of the local population just four years after the first families moved from London.

A whopping 72 percent of Canvey Island’s constituency of Castle Point voted for Brexit in the 2016 referendum — 21 points above the national result and the third most pro-Brexit of the United Kingdom’s 650 constituencies.

Brexit, the United Kingdom’s anguished pullout from the European Union, is becoming reality this week. It has toppled two cabinets before its achievement became the core policy of the Conservative Party’s prime minister, Boris Johnson.

Brexit’s proponents say it will restore British sovereignty from the EU, which they perceive as increasingly encroaching on domestic issues. Opponents say it is both rooted in and amplifying xenophobia, as well as financially hazardous.

Wherever the truth lies, a pro-Brexit bastion like Canvey Island hardly seems like the most intuitive place for haredi Jews to settle down.

Yet that’s exactly what Joel Friedman, a 33-year-old father of seven from London, and a handful of his friends did in 2016, when they planted the seed for what has rapidly grown into a community of 76 families who could not afford the housing prices in nearby London.

When Friedman presented his plan to members of his community in the heavily haredi London neighborhood of Stamford Hill, the reactions he encountered ranged from dismissiveness to shock, he told the Jewish Telegraphic Agency.

“Some people told us, ‘Don’t go there, they’re all racists there, they’re all for Brexit,’” he recalled. (Friedman added he believed that haredi Jews who care about Brexit are as split on the issue as other involved members of the general population.)

Despite some minor incidents involving anti-Semitism, walking around Canvey Island – it’s not an island at all — while wearing the clothes of haredi Jews is “absolutely safe,” Friedman said. “We have excellent neighborly relations.”

Tony Eaton stands outside his Canvey Island home, Dec. 13, 2019. (Cnaan Liphshiz)

Tony Eaton, who lives next door to several Jewish families, generally concurred —  phrasing it with British understatement.

“They’re not worse than anyone else you might want as your neighbor,” he said. “They keep to themselves, mind their own business, and so do we, really,” added Eaton, who voted for the Conservatives and supported getting Brexit done.

Anti-Semitic incidents were due to young quarrelsome men, often drunk, rather than any organized ideological group or opposition to Jewish presence, several members of the local Jewish community said in interviews with JTA.

Eaton is one of many white, English baby boomers who moved sometime after the 1970s from London to Essex, the county to which Canvey Island belongs. Just like the haredim, the baby boomers came to improve their quality of life and for affordable housing.

But many of them also were eager to leave behind the increasingly multicultural metropolis of London, which began seeing an influx of immigrants from Asia, Africa and other parts of Europe about 50 years ago.

The so-called white flight to Canvey Island may explain why the center-right Conservative Party has won here in all but one election since 1983.

As in the United States, haredi Jews in the United Kingdom seem to vote overwhelmingly for right-wing parties, and Canvey Island’s political orientation has helped its new arrivals feel at home.

“We’re conservative, they’re conservative,” Jacob Gross, a father of six who is in charge of security for Canvey Island’s Jewish community, said of the town’s Jewish and non-Jewish contingents. “Despite our differences, there’s a worldview that we share.”

Politics, though, were not what brought the Jews to Canvey Island, which has about 40,000 residents and 16,000 houses.

Back in northern London, which is about an hour’s drive from Canvey Island, Friedman was living in a rented home with three bedrooms worth well over a million pounds, or $1.3 million – a sum that is wholly unaffordable to most haredi families and double what such a property costs in Canvey Island.

“Even those who do have the money can’t buy a house there because there’s such a shortage,” said Gross, who supports Brexit even though it caused his outdoor toy business to tank.

Jacob Gross, right, speaks to a Canvey Island resident outside the town’s synagogue, Dec. 13, 2019. (Cnaan Liphshiz)

Uncertainty around Brexit caused the British pound to weaken against the dollar, hurting his profits, he said.

“But Brexit is still the right thing to do for this country,” he said.

Friedman and Gross were members of a group of activists who decided to band together and establish a new community in a more affordable market that is still near London.

This overflow from Stamford Hill reflects a major demographic development in British Jewry. Haredim are projected to become that minority’s largest group by 2031, according to a 2015 report by the Institute for Jewish Policy Research. That year, haredi births accounted for 47 percent of all Jewish births.

The non-haredi Jewish birthrate in the United Kingdom is 1.98 children per woman, only slightly above the national average, according to the report. Haredim typically have at least four children and a much smaller rate of assimilation.

The beating heart of the Jewish community of Canvey Island is the yeshiva, the local name for a Jewish community center built inside a former school. The yeshiva is located about a mile north of the city center, with its suburban strip mall and shoulderless, patchy roads whose sidewalks are often cluttered with merchandise belonging to the area’s many small construction firms and body shops.

The community center has a kosher convenience store, a synagogue and an events hall that is by far the prettiest space in the otherwise decaying building. There are also classrooms for the community’s approximately 350 children.

Jacob Gross at the yeshiva and synagogue in the London area’s Canvey Island, Dec. 13, 2019. (Cnaan Liphshiz)

On Shabbat afternoon, many haredi children play on the quiet streets bordering the yeshiva.

Officially, the children are all home-schooled. Canvey Island does not have a Jewish school, an amenity whose establishment would require considerable red tape and government oversight. Several haredi schools are facing closure for their alleged failure to teach sex education, evolution and other core requirements.

In practice, the yeshiva compound functions as a gender-segregated school, although the classes are called clubs. The place also has a mikvah, a ritual bath. Canvey Island, however, does not have a rabbi. The community is still looking for a suitable candidate, Gross said.

Last month, a fire damaged part of the yeshiva center: One of the students forgot to extinguish the Hanukkah menorah. The blaze was extinguished quickly and caused minor damage to the center, Friedman said.

The Jewish Community of Canvey Island, a registered charity that represents the Jewish population, arranged for swimming lessons at a nearby pool. Different time slots were set aside for boys and girls, Friedman noted.

“Life is great for the children here,” said a haredi resident who moved to Canvey Island and identified himself only as Shaul. “They can play outside, leave their bikes unlocked. It’s a totally different world to London.”

 Jewish children play in Canvey Island, Dec. 13, 2019. (Cnaan Liphshiz)

Shaul, his wife and five children moved from Stamford Hill three years ago. They were living in a two-room apartment, he said. “I just love the sea breeze,” he said on a sunny afternoon last month.

To be sure, Canvey Island is one of several locales in the United Kingdom where haredi communities from London have settled in recent years in search of affordable housing.

There’s Manchester, situated 180 miles north of London, and Gateshead, a haredi town of 8,000 residents located a further 100 miles northward.

But in the London area, Canvey Island is one of a kind.

“People can still work there and live here,” Friedman said. “They can still remain part of family life in Stamford Hill.”

His community operates four daily shuttle buses to northern London.

With more Jews expressing an interest in moving to Canvey Island, the local Jewish community has taken precautions to avoid this trend of driving up market prices, Gross said.

“There’s a committee. There’s a strict limit on how much we allow newcomers to bid,” Gross said.

Supply is rooted in local baby boomers reaching retirement age and selling assets in Canvey Island to buy smaller apartments now that their children have moved out, Friedman explained.

“It means there is availability,” he said, “and room to grow.”

 

By: CNAAN LIPHSHIZ  - JTA