18 februari 2020

2020-02-18-10.45: IJsland verwelkomt zijn eerste permanente Torah-rol - Iceland welcomes its first permanent Torah scroll

Leden van de Joodse gemeenschap van Reykjavik brengen hun nieuwe Torahrol naar het lokale Tsjabad-centrum.
Members of the Jewish community of Reykjavik bringing its new Torah scroll to the local Chabad center there.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Afgelopen donderdag werden de laatste brieven van de Torah geschreven tijdens een receptie  in het huis van de Amerikaanse ambassadeur in IJsland, Jeffrey Ross Gunter, die zelf Chabad Joods is.

Bron: JTA - 16 februari 2020. (Gabriel Rutenberg)

De nieuwe rol, welke een jaar duurde om te schrijven, werd geschonken aan de Joodse gemeenschap van Reykjavik door Uri Krauss uit Zürich, Zwitserland.

Op zondag brachten leden van de Joodse gemeenschap van de stad de Torah-boekrol naar het plaatselijke Tsjabadische Joodse Centrum.

Het Chabad-centrum werd in 2018 geopend, de eerste fulltime joodse instelling op het eiland. Men leende de Torah-rol die elke ochtend op Sjabbat werd gebruikt.


*******************
ENGLISH:

The final letters of the Torah were written at a reception last Thursday at the home of the U.S. ambassador to Iceland, Jeffrey Ross Gunter, who is Jewish, according to Chabad.

Source: JTA

The new scroll, which took a year to write, was donated to the Jewish community of Reykjavik by Uri Krauss of Zurich, Switzerland.

On Sunday, members of the city’s Jewish community brought the Torah scroll to the local Chabad Jewish Center.

The Chabad center was opened in 2018, the first full-time Jewish institution on the island nation. It has been borrowing the Torah scroll used every Shabbat morning