15 maart 2020

2020-03-15-12.00: Kleurenblindheid-corrigerende contactlenzen - Colorblindness-correcting contact lenses


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Twee Israëlische onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv melden dat ze deuteranomalie, een vorm van rood-groene kleurenblindheid, kunnen corrigeren met aanpasbare contactlenzen. Zij hebben ultradunne optische deeltjes ingebouwd in standaard contactlenzen.

Bron: IsraelToday.nl

De meta-oppervlakken met nano-afmetingen kunnen tijdens het gieten van de contactlens worden toegevoegd of thermisch worden toegevoegd aan een harde contactlens. De proefpersonen zagen hun kleurwaarneming tot een factor 10 verbeteren, schrijft Israelc21..

'Problemen met het onderscheiden van rood van groen bemoeilijken eenvoudige dagelijkse routines zoals het beslissen of een banaan rijp is,' zei Sharon Karepov, van de afdeling fysieke elektronica van de universiteit.

'Onze contactlenzen gebruiken meta-oppervlakken op basis van nano-metrische gouden ellipsen om een aangepaste, compacte en duurzame manier te creëren om deze tekortkomingen aan te pakken.'

Hoewel klinische tests nodig zijn voordat de contactlenzen op de markt kunnen worden gebracht, geloven de onderzoekers dat fabrikanten het meta-oppervlak tijdens de vormfase van de contactlens­fabricage zouden kunnen inbedden of ze thermisch zouden kunnen aanbrengen een harde contactlens.


************************
ENGLISH:
Two Israeli researchers report that they can correct deuteranomaly, a form of red-green colorblindness, with customizable contact lenses. Their nano-size metasurfaces could be added during the molding stage of contact lens fabrication or thermally fused to a rigid contact lens.

Source: IsraelToday.co.il

As reported in the Optical Society journal Optics Letters, Tel Aviv University’s Sharon Karepov and Tal Ellenbogen incorporated ultra-thin optical devices into off-the-shelf contact lenses.


Sign Up Now!
Test subjects saw their color perception improve up to a factor of 10.

“Problems with distinguishing red from green interrupt simple daily routines such as deciding whether a banana is ripe,” said Karepov, from the university’s department of physical electronics.

“Our contact lenses use metasurfaces based on nano-metric size gold ellipses to create a customized, compact and durable way to address these deficiencies.”

This marks the first time tiny optical devices have successfully been fused to curved surfaces.

Although clinical testing would be needed before the contact lenses could be marketed, the researchers believe that manufacturers could embed the metasurface during the molding stage of contact lens fabrication or thermally fuse them to a rigid contact lens.

They plan to keep studying and improving their unique metasurface transfer process and test it for other applications.

“Glasses based on this correction concept are commercially available. However, they are significantly bulkier than contact lenses,” said Karepov.

“Because the proposed optical element is ultrathin and can be embedded into any rigid contact lens, both deuteranomaly and other vision disorders such as refractive errors can be treated within a single contact lens.”