15 maart 2020

2020-03-15-16.45: Revolutionaire Israëlische ‘staande rolstoel’ klaar voor de Amerikaanse markt - volutionary Israeli ‘Standing Wheelchair’ Cleared for US Market


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De UPnRIDE staande rolstoel kan de levenskwaliteit van miljoenen mensen met ernstige mobiliteitsproblemen verbeteren.

Door United with Israel Staff

Het Israëlische bedrijf UPnRIDE Robotics Ltd. kreeg goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om haar revolutionaire Robotic Standing Wheelchair op de markt te brengen, die gebruikers in bijna elke omgeving veilige en functionele mobiliteit biedt in een staande positie.

"Ik heb een lang bestaande visie dat alle mensen die in een rolstoel zitten, toegang moeten hebben tot verbeterde mobiliteit en de vele gezondheidsvoordelen moeten hebben die gepaard gaan met het vermogen om alledaagse taken in staande positie uit te voeren", aldus de oprichter en president van UPnRIDE. "Met de introductie van UPnRIDE wordt deze droom werkelijkheid."

UPnRIDE is een mobiel mobiliteitsapparaat dat volledige en veilige functionele mobiliteit biedt voor de meeste rolstoelgebruikers, waaronder mensen met een dwarslaesie, multiple sclerose, de ziekte van Lou Gehrig (ALS), hersenverlamming, beroerte, traumatisch hersenletsel, quadriplegie, ouderen en mensen met andere omstandigheden die hun fysieke beweging beperken.

"De goedkeuring van onze UPnRIDE staande rolstoel is een andere zeer belangrijke mijlpaal in onze missie om gezondheidsvoordelen en een verbeterde levenskwaliteit te bieden aan miljoenen mensen die slecht ter been zijn", zegt Goffer, zelf iemand met quadriplegie.

Zeven jaar geleden sprak Goffer op de AIPAC-beleidsconferentie, met de belofte dat hij rechtop zou terugkeren op het podium. Vorige week deed hij dat en stond hij voor 18.000 aanwezigen met zijn levens veranderende innovatie.

"Door rechtop mobiliteit mogelijk te maken, biedt UPnRIDE talrijke gezondheids-, economische en maatschappelijke voordelen", zei UPnRIDE-CEO Oren Tamari in een recente verklaring. "Het vermindert de zichtbaarheid van de handicap en biedt rolstoelgebruikers een frisse, nieuwe kijk op de wereld, op zichzelf en op het leven"

Goffer ontwikkelde eerder ReWalk, een draagbaar exoskelet dat mensen met een dwarslaesie in staat stelt om rechtop te staan en te lopen. Het bedrijf blijft innovaties ontwikkelen om mensen met een handicap effectiever te laten functioneren in samenlevingen die zijn ontworpen voor volledig mobiele individuen.


*********************************
ENGLISH:

The UPnRIDE standing wheelchair can improve quality of life for millions of people with serious mobility issues.

By United with Israel Staff

Israeli company UPnRIDE Robotics Ltd. received approval from the US Food and Drug Administration (FDA) to market its revolutionary Robotic Standing Wheelchair, which provides users with safe and functional mobility in a standing position in almost any environment  

By United with Israel Staff

“I have had a long-standing vision that all people confined to a wheelchair should have access to enhanced mobility and enjoy the many health benefits associated with the ability to perform everyday tasks in a standing position,” said UPnRIDE’s founder and president. “With the introduction of UPnRIDE, this dream is becoming a reality.”

UPnRIDE is a robotic mobility device that provides full and safe functional mobility for most wheelchair users, including paraplegics, quadriplegics, the elderly and people suffering from multiple sclerosis, Lou Gehrig’s disease (ALS), cerebral palsy, stroke, traumatic brain injury, and other conditions that limit physical movement.  

“The approval of our UPnRIDE standing wheelchair is another very important milestone in our mission to offer health benefits and improved quality of life to millions of people suffering from walking impairments,” said Goffer, a quadriplegic himself.

Seven years ago, Goffer spoke at the AIPAC Policy Conference, promising that he would return to the stage upright. Last week, he did just that, standing in front of 18,000 attendees using his life-changing innovation.

“By enabling upright mobility, UPnRIDE delivers numerous health, economic and societal benefits,” UPnRIDE’s CEO Oren Tamari said in a recent statement. “It reduces the visibility of the disability, providing wheelchair users with a fresh, new perspective on the world, on themselves, and on life”

Goffer previously developed ReWalk, a wearable robotic exoskeleton exoskeleton that enables people with spinal cord injury to stand upright and walk. The company is continuing to develop innovations to help disabled people function more effectively in societies designed for fully mobile individuals.