22 maart 2020

2020-03-22-16.05: Profetie gaat door temidden van het Coronavirus: Israël laat 24 Joden toe om Aliyah te maken - Prophecy Continues Amid Coronavirus: Israel Allows 24 Jews to Make Aliyah


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vierentwintig mensen uit New York, New Jersey, Delaware, Maryland en Pennsylvania landden donderdag op de internationale luchthaven Ben-Gurion om een nieuw leven te beginnen in Israël door middel van een aliyahvlucht en een programma georganiseerd door Nefesh B'Nefesh, in samenwerking met het Ministerie van Aliyah en Integratie, het Joodse Agentschap voor Israël, Keren Kayemeth LeIsrael en Joods Nationaal Fonds-VS.

Door: Breaking Israel News

Aliyah (going up) is de immigratie van Joden uit de diaspora naar het land Israël zoals voorspeld in het boek Jeremiah.
En er is hoop voor uw toekomst - verklaart Hasjem: Uw kinderen zullen terugkeren naar hun land Jeremia 31:16

De nieuwe immigranten (olim) omvatten 10 gezinnen en alleenstaanden, variërend in leeftijd van 9-maanden baby tot een 73-jarige, en twee zusters die besloten om samen aliyah te maken.

Nefesh B'Nefesh heeft een speciale hotline opgezet voor de nieuwkomers in deze tijd om zo nauw mogelijk contact te houden en de nodige steun te verlenen. Daarnaast zijn er speciale fondsen toegewezen voor dit doel om eventuele extra hulp te bieden die op dit moment nodig is.

De twee dozijn personen zullen direct in quarantaine gaan voor 14 dagen in steden in heel Israël, waaronder Jeruzalem, Beersheva, Holon, Modi'in, Netanya, Ra'anana, Tzfat en Yad Binyamin.

Onder de olim die vanmorgen in het land aankwamen waren Aviva en Tzvi Karoly met hun twee jonge kinderen.

"Toen we voor het eerst hoorden dat we waarschijnlijk in verplichte quarantaine zouden worden geplaatst bij aankomst, was ik een beetje geschrokken," erkende Aviva Karoly in een afscheidsbrief aan haar gemeenschap van Washington Heights, N.Y. "Maar binnen enkele minuten na mijn plaatsing op een Facebook-pagina voor de gemeenschap, werd ik overspoeld met vrijwilligers, die ons boodschappen, speelgoed, boeken en alles wat we nog meer nodig zouden kunnen hebben, aanboden. Complete vreemden stonden letterlijk in de rij om ons te helpen."

"Hoe geweldig zijn de mensen van Modi'in, en we zijn zo opgewonden om deel uit te maken van deze gemeenschap," zei ze. "Er liggen letterlijk stapels voorraden voor onze deur te wachten tot we thuiskomen."

De groepsvlucht is een van de verschillende vluchten die gepland zijn voor 2020. Nefesh B'Nefesh verwacht dat er in de loop van de komende twee weken nog 20 mensen zullen arriveren.

Rabbijn Yehoshua Fass, mede-oprichter en uitvoerend directeur van Nefesh B'Nefesh, zei "het is opmerkelijk om te zien dat aliyah doorgaat temidden van steeds complexere wereldwijde omstandigheden. Meer dan ooit, vertegenwoordigen deze nieuwe olim,  de toekomst van de staat Israël, terwijl ze hun dromen over het helpen bouwen van de Joodse natie vervullen. Wij staan klaar om hen gedurende het hele proces bij te staan, zodat ze zich in deze uitdagende tijden zo soepel en comfortabel mogelijk in hun nieuwe huis kunnen vestigen.


**********************************
ENGLISH:

Twenty-four people hailing from New York, New Jersey, Delaware, Maryland and Pennsylvania landed at Ben-Gurion International Airport on Thursday to start new lives in Israel through an aliyah flight and program organized by Nefesh B’Nefesh, in cooperation with the Ministry of Aliyah and Integration, the Jewish Agency for Israel, Keren Kayemeth LeIsrael and Jewish National Fund-USA.

By: Breaking Israel News

Aliyah (going up) is the immigration of Jews from the diaspora to the Land of Israel as prophesied in the book of Jeremiah.

And there is hope for your future —declares Hashem: Your children shall return to their country Jeremiah 31:16

The new immigrants (olim) included 10 families and singles ranging in ages from a 9-month-old to a 73-year-old, and two sisters who decided to make aliyah together.

Nefesh B’Nefesh has set up a dedicated hotline for the new arrivals during this time in order to maintain as close contact as possible and lend any support needed. In addition, special funding has been allocated for this purpose in order to offer any additional assistance needed at this time.

The two-dozen individuals will move directly into quarantine for 14 days in cities across Israel, including Jerusalem, Beersheva, Holon, Modi’in, Netanya, Ra’anana, Tzfat and Yad Binyamin.

Among the olim who landed this morning were Aviva and Tzvi Karoly with their two young children.

“When we first learned that we would likely be put in mandatory quarantine upon arrival, I was a bit freaked out,” acknowledged Aviva Karoly in a goodbye letter to her community of Washington Heights, N.Y. “However, within minutes of my posting on a Facebook page for the community, I was inundated with volunteers offering to bring us groceries, toys, books and anything else we might need. Complete strangers were literally lining up to help us.”

“How amazing are the people of Modi’in, and we are so excited to be part of this community,” she said. “There are literally piles of supplies stocked outside our door just waiting for us to come home.”

The group flight is one of several planned for 2020. Nefesh B’Nefesh is expecting 20 more people to arrive over the course of the next two weeks.

Rabbi Yehoshua Fass, co-founder and executive director of Nefesh B’Nefesh, said “it is remarkable to see that aliyah is continuing amid increasingly complex global circumstances. These new olim, more than ever, represent the future of the State of Israel as they fulfill their dreams of helping to build the Jewish nation. We are ready to assist them throughout the process in order for them settle into their new homes as smoothly and comfortably as possible during these challenging times.”