30 maart 2020

2020-03-30-12.30: Herinner je je nog het Meer van Galilea? Het meer is bijna vol - Remember the Sea of Galilee? It’s Almost Full

David Cohen - Flash90

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Terwijl het coronavirus de krantenkoppen domineert, blijft de Kinneret stijgen.

Bron: IsraelToday

Het enige waar iedereen tegenwoordig over kan praten is het coronavirus. Maar weet je wie niet onder de indruk is van deze wereldwijde pandemie? De Kinneret, in de volksmond bekend als het Meer van Galilea, waarvan het waterpeil ongekend hoog blijft.

Alleen al vorig weekend steeg de Kinneret met nog eens 9 centimeter (3,54 inch) en is niet minder dan 50 centimeter (19,69 inch) van zijn maximale waterpeil. Deze winter heeft er zwaardere regenval plaatsgevonden dan gewoonlijk. Deze week zijn regenbuien en onweersbuien blijven vallen.

De zware winterse regenval is deze winter een dubbele zegen geweest. Het heeft de natuurlijke waterbronnen van het land aangevuld en heeft geholpen om de mensen te overtuigen om binnen te blijven tijdens de coronaviruscrisis. Met meer zonnige dagen in het verschiet, hopen we dat Israëli's hun drang om wat langer de natuur in te gaan kunnen bedwingen, zodat we de verspreiding van COVID-19 verder kunnen beteugelen.

Het is interessant om terug te kijken op de grote verhalen van het afgelopen jaar. Voordat het coronavirus het nieuws domineerde, was het de hevige winterse regen en het rijzende Meer van Galilea die ieders aandacht hadden. En daarvoor ging het gesprek van de dag over de zogenaamde "Deal of the Century" van de Amerikaanse president Donald Trump. Laten we eens kijken welke verrassing ons te wachten staat nadat de corona-crisis voorbij is.


******************************
ENGLISH:

While coronavirus dominates the headlines, the Kinneret continues to rise

Source: IsraelToday

All anyone can talk about these days is the coronavirus. But you know who’s not impressed by this global pandemic? The Kinneret, popularly known among Christians as the Sea of Galilee, whose water level continues its unprecedented rise.

Last weekend alone the Kinneret rose by another 9 centimeters (3.54 inches) and is not less than 50 centimeters (19.69 inches) from its maximum water level. This winter has seen heavier than usual rainfall, which has continued to fall this week in a series of showers and thunderstorms.

The heavy winter rainfall this winter has been a double blessing. It has replenished the country’s natural water sources and helped to convince people to remain indoors during the coronavirus crisis. With more sunny days ahead, it is hoped that Israelis will be able to contain their urge to get out into nature a little longer so that we can further curb the spread of COVID-19.

It is interesting to look back on the big stories of the past year. Before coronavirus was dominating the news, it was the heavy winter rain and the rising Sea of Galilee that had everyone’s attention. And before that the talk of the day was all about US President Donald Trump’s so-called “Deal of the Century.” Let’s see what surprise awaits us after the corona crisis has passed.