31 maart 2020

2020-03-31-16.50: Israël test nieuwe 3D-geprinte technologie die medische maskers sterker kan maken tegen COVID-19 -

Nederlands - English

NEDERLANDS:

JERUSALEM, Israël - Terwijl de Israëli's vechten om manieren om zichzelf te beschermen tegen het dodelijke coronavirus, gaan sommige artsen een nieuwe verdedigings methode tegen COVID-19 testen.

Bron: CBN

Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om een unieke sticker aan te brengen die op een standaard medisch masker kan worden geplakt om het een sterker schild tegen het virus te maken.

De "Maya" sticker is gemaakt door Prof. Eyal Zussman van de Technion's Faculteit voor Werktuigbouwkunde in samenwerking met het Galilea Medisch Centrum in Nahariya (Noord-Israël) en wetenschappers van Israëls Nationale Noodhulpteam in het Directoraat voor Onderzoek en Ontwikkeling van Defensie (DDR&D).

Onderzoekers maakten de sticker met behulp van een 3D-printer. Het is samengesteld uit nanoschaalvezels gecoat met ontsmettingsmiddelen die de drager kunnen beschermen tegen virussen.
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de sticker in eerste instantie goedgekeurd en de medische professionals van het Medisch Centrum in Galilea zullen de sticker in een experiment gaan testen.

"De oplossing is toegankelijk, snel en maakt gebruik van geavanceerde technologie. We hopen dat het succes van deze test zal leiden tot de implementatie van deze oplossing in extra ziekenhuizen in het hele land", aldus Prof. Samer Srouji van het Galileeus Medisch Centrum.

Ondertussen zal het Ministerie van Defensie doorgaan met het vinden van manieren om deze onzichtbare vijand te bestrijden. Het Nationale Noodhulpteam onder leiding van de Directeur van de DDR&D, Brig. Gen. (Res.), Dr. Dani Gold werkt op alle gebieden van onderzoek en ontwikkeling om de technologie aan te passen in de strijd tegen de coronaviruspandemie.


******************************
ENGLISH:

JERUSALEM, Israel – As Israelis scramble for ways to protect themselves from the deadly coronavirus, some doctors will begin testing a new method of defense against COVID-19.

Source: CBN

Israel’s Health Ministry has decided to adopt a unique sticker that can be attached to a standard medical mask to make it a stronger shield against the virus.

The “Maya” sticker was created by Prof. Eyal Zussman of the Technion's Faculty of Mechanical Engineering in collaboration with the Galilee Medical Center in Nahariya (northern Israel) and scientists from Israel’s National Emergency Team in the Directorate of Defense Research and Development (DDR&D).

Researchers created the sticker using a 3D printer. It is composed of nanoscale fibers coated with disinfectants that can defend the wearer against viruses.
The Ministry of Health has given its initial approval of the sticker and medical professionals at the Galilee Medical Center will begin testing the sticker in a pilot.

"The solution at hand is accessible, fast, and uses advanced technology. We hope that the success of this pilot will lead to the implementation of this solution in additional hospitals across the country,” said Prof. Samer Srouji of the Galilee Medical Center.

Meanwhile, the Defense Ministry will continue finding ways to combat this invisible enemy. The National Emergency Team led by the Director of the DDR&D, Brig. Gen. (Res.), Dr. Dani Gold is working in all areas of research and development to adapt technology in the battle against the coronavirus pandemic.