01 april 2020

2020-04-01-11.50: ‘Anne Frank Video Dagboek’ in première op YouTube - Anne Frank Video Diary is going to premiere on YouTube


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Terwijl grote delen van de wereld thuis zitten tijdens de coronavirus pandemie vraagt het Anne Frank Huis in Amsterdam aan YouTube-kijkers om zich voor te stellen wat er zou zijn gebeurt als de dagboekschrijfster naast haar roodgeruite dagboek ook een videocamera zou hebben gehad.

Door Joop Soesan -

Hoewel het project ruim een jaar geleden werd gestart is de release van “Anne Frank Video Dagboek” verbonden met de huidige wereldwijde bezorgdheid, zei Ronald Leopold, uitvoerend directeur van het Anne Frank Huis.

Er zijn 15 afleveringen gemaakt, waarvan de eerste twee nu online staan, die zijn gefilmd in selfie-style, en die ieder vijf tot tien minuten duren en vanaf nu via YouTube kanaal van het Anne Frank Huis worden uitgezonden.

“De manier waarop we Annes dagboek lezen en meer te weten komen over haar geschiedenis, wordt altijd beïnvloed door ons eigen leven”, zei Leopold in een recent interview met The Times of Israel.

“Er is meer dan de specifieke geschiedenis”, zei Leopold over het dagboek. “Het laat ons zien wie we zijn, wat ons menselijk maakt. In tijden als deze zijn dit vragen waar mensen mee te maken hebben. Deze pandemie zal ook van invloed zijn op de manier waarop mensen het dagboek lezen ‘, aldus Leopold.

Volgens de website van het museum werd het op YouTube gebaseerde selfie-formaat gebruikt om adolescenten op sociale media te betrekken. De serie is gefilmd in het Nederlands, maar is er in vijf andere talen

De meeste scènes in “Video Dagboek” zijn gefilmd op een gereconstrueerde set van de onderduik schuilplaats, met enkele flashback-scènes die ter plaatse zijn opgenomen in de Rivierenbuurt in Amsterdam waar de familie Frank woonde voordat ze in de onderduik gingen in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam..

Via deze link kunt u de het “Video Dagboek van Ane Frank” met dagelijks nieuwe afleveringen, bekijken.

****************************

ENGLISH:

While large parts of the world are at home during the coronavirus pandemic, the Anne Frank House in Amsterdam asks YouTube viewers to imagine what would have happened if the diary writer had a video camera in addition to her red-checked diary.

By Joop Soesan - April 1, 2020 - Joods.nl

Although the project started over a year ago, the release of “Anne Frank Video Diary” is linked to current global concerns, said Ronald Leopold, Executive Director of the Anne Frank House.

15 episodes have been made, the first two of which are now online, which are filmed in selfie style, each lasting five to ten minutes and are now broadcast via YouTube channel of the Anne Frank House.

"The way we read Anne's diary and learn more about her history has always been influenced by our own lives," said Leopold in a recent interview with The Times of Israel.

"There is more than the specific history," Leopold said of the journal. “It shows us who we are, what makes us human. In times like these, these are questions people have to deal with. This pandemic will also affect the way people read the diary, "said Leopold.

According to the museum's website, the YouTube-based selfie format was used to engage adolescents on social media. The series was filmed in Dutch, but is available in five other languages

Most scenes in “Video Diary” were filmed on a reconstructed set of the hiding hiding place, with some flashback scenes shot locally in the Rivierenbuurt in Amsterdam where the Frank family lived before they went into hiding in the Secret Annex at the Prinsengracht in Amsterdam ..

Via this link you can view the “Video Diary of Ane Frank” with daily new episodes.


google translate