01 april 2020

2020-04-01-12.10: Israëlische raketfabriek produceert nu beademingstoestellen - Israeli missile factory is now producing respirators

IAI en Inovytec productie van beademingsapparatuur Foto: Ministerie van Defensie
IAI and Inovytec production of respiratory equipment Photo: Ministry of Defense

Nederlands - English

NEDERLANDS:

“Israël heeft een raketproductiefaciliteit omgebouwd om beademingsapparatuur in massaproductie te produceren en daarmee het tekort aan deze levensreddende machines te compenseren naarmate het coronavirus zich blijft verspreiden”, zei het ministerie van Defensie dinsdag.

Door Joop Soesan -

Minister van Defensie Naftali Bennett had eerder al gewaarschuwd dat Israël slechts ongeveer 2.000 beademingstoestellen op voorraad heeft en nog veel meer ademhalingsapparatuur nodig heeft om slachtoffers te helpen herstellen van de luchtwegaandoening die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Over de hele wereld hebben landen melding gemaakt van tekorten aan beademingsapparatuur en sommigen hebben op particuliere bedrijven en hun legers een beroep gedaan om de productie te stimuleren.

Het Israëlische initiatief is een samenwerking tussen het ministerie van defensie, de Israëlische luchtvaartindustrie (IAI) en het staatsbedrijf Inovytec.

“Vanmorgen werd de productielijn in gebruik genomen in de geclassificeerde raketproductieafdeling van IAI, waarna tientallen beademingsapparatuur al werd getest en gemonteerd”, aldus het ministerie in een verklaring.

Ongeveer 30 beademingsunits zijn al geleverd aan het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, aldus de verklaring. Het gaf niet aan hoeveel machines het van plan was om dagelijks te produceren of dat ze beschikbaar werden gemaakt voor export of alleen voor lokaal gebruik.

De snelle ombouw van de raketproductielijn was in enkele dagen voltooid, aldus de verklaring. ” Israël moet onafhankelijke capaciteiten ontwikkelen voor alles wat te maken heeft met de COVID-19-viruspandemie”, zei Bennett. “We kunnen niet afhankelijk blijven van aankopen uit andere landen”, voegde hij eraan toe.


*****************************
ENGLISH:

"Israel has converted a missile production facility to mass-produce respirators to make up for the shortage of these life-saving machines as the corona virus continues to spread," the Defense Ministry said Tuesday.

Defense Secretary Naftali Bennett had previously warned that Israel only stocks about 2,000 ventilators and needs many more respirators to help victims recover from the respiratory disease caused by the corona virus.

Countries around the world have reported shortages of respiratory equipment, and some have called on private companies and their armies to boost production.

The Israeli initiative is a collaboration between the Ministry of Defense, the Israeli Aviation Industry (IAI) and the state-owned Inovytec.

"This morning, the production line went into operation in IAI's classified missile production department, and tens of respirators have already been tested and assembled," the ministry said in a statement.

About 30 ventilation units have already been delivered to the Israeli Ministry of Health, the statement said. It did not indicate how many machines it planned to produce on a daily basis or whether they were made available for export or for local use only.

The rapid conversion of the missile production line was completed in a few days, the statement said. "Israel needs to develop independent capabilities for everything related to the COVID-19 virus pandemic," said Bennett. "We cannot remain dependent on purchases from other countries," he added.

google translate