20 april 2020

2020-04-20-16.50: Tesla in Israël: Elektrisch autobedrijf gaat verder met opstartplannen - Tesla in Israel: Electric car company moves forward with launch plans

Tesla Motors CEO Elon Musk, poses beside a Tesla. (AP/Richard Drew)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Eind januari meldde Calcalist dat het ministerie van Vervoer had besloten het semi-autonome rijsysteem van Tesla, Autopilot, in Israël toe te staan, nadat het in eerste instantie was verboden.

Door Udi Etsion and Tomer Hadar, Calcalist

Elon Musk's elektrische en autonome autobedrijf Tesla Inc. gaat verder met zijn plannen om commercieel te lanceren in Israël.

Volgens iemand die bekend is met de zaak en die met Calcalist heeft gesproken onder voorwaarde van anonimiteit, heeft Tesla onlangs Ilan Benano aangesteld als technisch servicemanager in het land.

Benano, een voormalig kaderlid van de Israëlische Mercedes-importeur Colmobil Ltd. en Audi-importeur Champion Motors, zal verantwoordelijk zijn voor de opleiding van de technische teams die de auto's van het bedrijf in Israël zullen onderhouden en voor het opzetten van gespecialiseerde autoreparatiewerkplaatsen, aldus deze persoon.

Het opzetten van een reparatiewerkplaats in Israël is cruciaal voor het verkrijgen van de wettelijke goedkeuring van het Israëlische ministerie van Transport en Verkeersveiligheid om meer dan 20 auto's per jaar in het land te importeren en te verkopen.

Tesla had aanvankelijk verwacht om de werkzaamheden in Israël in januari te starten, maar de reglementaire hindernissen stelden zijn plannen uit.

Eind januari meldde Calcalist dat het ministerie van Vervoer had besloten om het semi-autonome rijsysteem van Tesla, Autopilot, toe te staan in Israël te gebruiken, nadat het in eerste instantie was verboden.

Eerder die maand meldde Calcalist dat Tesla een showroom in Tel Aviv had gehuurd.

Het Israëlische lanceringsteam van Tesla gebruikt de 20 voertuigen die al door het bedrijf zijn geïmporteerd voor testritten voor potentiële klanten voorafgaand aan de lancering die de komende maanden wordt verwacht, zei deze persoon.


***********************
ENGLISH:

In late January, Calcalist reported the transport ministry decided to allow Tesla’s semi-autonomous driving system, Autopilot, to be used in Israel, after initially banning it.

By Udi Etsion and Tomer Hadar, Calcalist

Elon Musk’s electric and autonomous car company Tesla Inc. is moving ahead with its plans to launch commercially in Israel.

According to one person familiar with the matter who spoke to Calcalist on condition of anonymity, Tesla recently appointed Ilan Benano as its technical service manager in the country.

Benano, a former executive at Israeli Mercedes importer Colmobil Ltd. and Audi importer Champion Motors, will be in charge of training the technical teams that will service the company’s cars in Israel and of setting up specialized auto repair shops, the person said.

Setting up a repair service in Israel is crucial to receiving regulatory approval from Israel’s Ministry of Transport and Road Safety to import and sell more than 20 cars a year in the country.

Tesla was initially expected to launch operations in Israel in January, but regulatory hurdles postponed its plans.

In late January, Calcalist reported the transport ministry decided to allow Tesla’s semi-autonomous driving system, Autopilot, to be used in Israel, after initially banning it.

Earlier that month, Calcalist reported Tesla had leased a showroom in Tel Aviv.

Tesla’s Israel launch team is using the 20 vehicles already imported by the company for test drives for potential clients ahead of the launch expected in the upcoming months, the person said.