27 april 2020

2020-04-27-13.00: Israëlische startup voorspelt verspreiding van Covid-19 - Israeli startup can predict the spread of Covid-19


Nederlands - English

Nederlands:

De Israëlische startup Diagnostic Robotics kan met behulp van een goed doordachte vragenlijst, die duizenden Israëli’s dagelijks per SMS invullen, de verspreiding van het Covid-19 virus zeer nauwkeurig volgen, en bruikbare adviezen opstellen.

Bron: IsraelToday.nl

Een ‘hittekaart’, waarop de gebieden van Israël zijn aangegeven die op 13 april 2019 het meest zijn getroffen door Covid-19. (Afbeelding: Diagnostic Robotics)

Het bedrijf Diagnostic Robotics is gebaseerd op het onderzoekswerk van de in Oekraïne geboren Kira Radinsky, een van Israëls top tech-sterren, bericht Israel21c. Radinsky studeerde in 2013 af bij het Technion in Haifa, en begon haar eigen bedrijf, SalesPredict. Dit hield zich bezig met het voorspellen van welke artikelen klanten zouden kopen. SalesPredict werd in 2016 door eBay gekocht en Radinsky werd tot eBay's directeur van de datawetenschap en hoofdwetenschapper in Israël benoemd.

Op het Technion had Radinsky software ontwikkeld om rampen te voorspellen, waaronder ziekte-uitbraken, geweld en natuurrampen. De algoritmen voorspelden met succes cholera-epidemieën in Angola en Cuba. Radinsky's jaren bij eBay waren niet gericht op ziekte, maar op het voorspellen van aankopen. Toen zij vorig jaar de kans kreeg om terug te keren naar het gebied van de gezondheidszorg, aarzelde ze niet.


Samen met twee van haar collega's van het Technion - robotica-expert Moshe Shoham en afgestudeerde Jonathan Amir haalde Radinsky in 2019 24 miljoen dollar op voor de oprichting van Diagnostic Robotics, dat een team van 100 datawetenschappers, economen, ingenieurs, artsen en ontwerpers in dienst heeft.

Triage-instrument Toen Radinsky en haar partners Diagnostische Robotica aan het bedenken waren, bestond Covid-19 niet. Ze waren van plan om voorspellende analyses en kunstmatige intelligentie te gebruiken om de belasting van overvolle spoedeisende hulp te verminderen door ‘patiënten naar de meest relevante medische omgeving te leiden - de spoedeisende hulp afdeling, de kliniek voor spoedeisende hulp of overleg op afstand’.

De software van Diagnostic Robotics analyseert de medische geschiedenis en het huidige medische dossier van een patiënt, en resultaten van medische onderzoeken. Het systeem was al in gebruik met verschillende ziekenhuizen en HMO's in Israël toen Covid-19 toesloeg. Radinsky en haar partners realiseerden zich al snel dat, met slechts een paar aanpassingen, hetzelfde platform gebruikt kon worden voor onderzoek van patiënten die mogelijk waren besmet met het nieuwe coronavirus. Er is anderhalve maand hard gewerkt aan het systeem, dat COVID360 wordt genoemd, en is geïntegreerd met de Israëlische gezondheidszorg.

De gegevensverzameling begint met een link naar een anonieme vragenlijst (alleen de straat wordt gevraagd), beschikbaar in het Hebreeuws, Arabisch, Engels, Russisch en Spaans. Ontvangers wordt gevraagd dagelijks te reageren. Het gaat om vragen zoals: ‘Heb je de afgelopen twee weken meer dan 10 mensen persoonlijk geholpen?’ 'Heeft u een of meer van de volgende bestaande condities?' en 'Heeft u de afgelopen 24 uur uw temperatuur gemeten?'

COVID360 bevat aanvullende waardevolle gegevensbronnen, zoals reizen tussen steden, bevolkingsdichtheid en de afstand tussen gebieden die kunnen helpen bij het identificeren van de invloed van de ene stad op de andere.

Misschien wel het meest dramatische beeld dat uit het COVID360-systeem komt, is een 'hittekaart' die laat zien waar Covid-19 infecties het meest voorkomen. Dit helpt het Ministerie van Volksgezondheid om te beslissen welke gebieden moeten worden afgesloten.

Door gebruik te maken van historische gegevens kon Diagnostic Robotics ook vaststellen, dat de bron van de massale infectie in de stad Bnei Brak te wijten was aan grote bijeenkomsten voor de Joodse feestdag Poerim, en niet aan de geïmproviseerde gebedsdiensten die in de weken daarna plaatsvonden.


*************************
ENGLISH:


Diagnostic Robotics is based on a decade of research by the 33-year-old Ukrainian-born Kira Radinsky, one of Israel’s top tech stars.

Source: IsraelToday.co.il

Israelis receiving daily coronavirus check-ins via text message can thank local startup Diagnostic Robotics for developing the cutting-edge questionnaire that is tracking the spread of the virus with uncanny precision – and generating actionable recommendations.

“Last Saturday night, we saw worrying data coming from Migdal HaEmek, Tiberias and Ashkelon,” Kira Radinsky, the company’s cofounder and chief technology officer, tells ISRAEL21c. “On Monday morning, the government issued a lockdown order in those cities.”

Diagnostic Robotics has sent its questionnaire to millions of Israelis, including some 2,000 Covid-19 patients. Some 80 percent of recipients answer it.

“People understand the importance of accurate data for Covid-19 treatment,” Radinsky explains.

The company is now “working on a media campaign to help raise awareness even more and keep the numbers high.”

Technion all-star team

Diagnostic Robotics is based on a decade of research by the 33-year-old Ukrainian-born Radinsky, one of Israel’s top tech stars.

When ISRAEL21c first wrote about Radinsky in 2013, she had just received her PhD from the Technion (in which she enrolled when she was just 15 years old) and was starting her own company, SalesPredict.

SalesPredict was bought by eBay in 2016 and Radinsky was named eBay’s director of data science and chief scientist in Israel. She left eBay to cofound Diagnostic Robotics last year.

At the Technion, Radinsky developed software to predict disasters including disease outbreaks, violence and natural catastrophes. The algorithms successfully predicted cholera outbreaks in Angola and Cuba.

Radinsky’s years at eBay were focused not on disease but rather on predicting which customers would buy which items. When the opportunity arose to get back into the healthcare space, she didn’t hesitate.

Radinsky teamed up with two of her colleagues from the Technion – robotics expert Moshe Shoham and graduate Jonathan Amir – and raised $24 million in 2019. With Amir as CEO, Diagnostic Robotics has a team of 100 data scientists, economists, engineers, doctors and designers.

Triage tool

When Radinsky and her partners were dreaming up Diagnostic Robotics, Covid-19 did not exist.

They intended to use predictive analytics and artificial intelligence to reduce the healthcare load on overcrowded emergency rooms by “directing patients to the most relevant medical setting – the emergency department, urgent care clinic or remote consultation,” Radinsky tells ISRAEL21c.

Diagnostic Robotics’ software “analyzes a patient’s medical history and current medical case using AI and NLP technologies,” while integrating “multiple sensory output data” – such as blood tests and EKG results – along with “billions of medical records and patient historical records” from around the world.


Diagnostic Robotics was founded by a powerful Technion triad of entrepreneurs, from left, Yonatan Amir, Kira Radinsky and Moshe Shoham. Photo: courtesy


The system was already up and running with several hospitals and HMOs in Israel when Covid-19 hit. Radinsky and her partners quickly realized that, with just a few tweaks, the same platform could be used to triage patients possibly infected with the novel coronavirus.

“A month before the virus hit us here in Israel, we already decided to adapt our existing systems to track its spread in the country. For the past month and a half, we have been working day and night to put the finishing touches on a digital platform that is a one-stop shop for managing the disease,” Radinsky says.

The system, dubbed COVID360, is now integrated with all four of Israel’s HMOs and the Magen David Adom system – all for free.

The data collection starts with a link to an anonymous questionnaire, available in Hebrew, Arabic, English, Russian and Spanish. Recipients are asked to respond daily.

“The platform analyzes a patient’s clinical symptoms and underlying health status, generates a personalized risk profile for Covid-19 and provides next step guidance,” Radinsky explains.

For doctors and HMOs, a special dashboard enables remote monitoring and risk assessment.

Sample questions

Among the questions asked: “Have you provided face-to-face service to more than 10 people in the past two weeks?” “Do you have one or more of the following pre-existing conditions?” and “Did you measure your temperature over the last 24 hours?”

COVID360 incorporates additional valuable data sources, such as travel between cities, population density and the distance between areas that can help identify how one city will influence another.

Data on the history of morbidity by region is provided by the Ministry of Health. While the questionnaire doesn’t collect any identifying details, such as names or telephone numbers, it does ask users to list what street they live on.

The questionnaire is easiest to access via a web link on a smartphone, but mindful that not all populations in Israel have the latest phone technology, a workaround using just SMS – and sometimes even old-fashioned phone calls – is also available. That approach won’t help with the epidemiological mapping but can aid in care management.

Perhaps the most dramatic visual coming out of the COVID360 system is a “heat map” showing where Covid-19 infections are most prevalent. This helps the Ministry of Health decide which areas should go into lockdown.

By using historical data, Diagnostic Robotics was also able to determine that the source of the mass infection in the city of Bnei Brak was due to large gatherings for the Jewish holiday of Purim and not the improvised prayer services that took place in the weeks afterward.

When will it end?

One thing Diagnostic Robotics can’t predict is when the pandemic will end.

“At the moment, we only have full information for the past two weeks,” she told the Israeli business journal Globes. “In order to predict two weeks ahead, we need at least five times this window – in other words going back ten weeks.”

Once the initial outbreak began spreading outside of China, Diagnostic Robotics predicted it would reach Israel, the United States and other locations, Radinsky says.

COVID360 also can describe Covid-19 disease progression. By surveying millions of Israelis, the system has confirmed that there is an average gap of four to five days between infection and the appearance of symptoms; that the loss of taste and smell can appear as far as 30 days after the start of infection; and that some patients never develop a fever.

Diagnostic Robotics’ system is operating in Israel and, as of this week, in cooperation with India’s Odisha Covid-19 triage and monitoring platform. Radinsky hints at additional implementations in the works.

“If anybody needs help, and our system can be helpful for them, we will be helping them,” she says.