28 juli 2020

2020-07-28: De eerste Israëlische testen met de Duitse drone - The first Israeli tests with the German drone

De Duitse Heron TP UAV. Bron: Israëlisch Ministerie van Defensie / Facebook.

De Israëlische testvlucht van de Duitse drone werd geprezen als 'historische fase' in de banden tussen Jeruzalem en Berlijn

Bron: JNS

Het Duitse onbemande vliegtuig met gemiddelde hoogte, lange levensduur en meerdere missies is gebaseerd op de "Eitan" -drone die wordt gebruikt door de Israëlische luchtmacht.

Het Duitse Heron TP UAV-vliegtuig voltooide zijn eerste testvlucht in Israël, meldde het Ministerie van Defensie op zondag en noemde het evenement "een belangrijke en historische fase in de strategische samenwerking" tussen Jeruzalem en Berlijn.

Volgens het rapport is de vlucht het resultaat van een in juni 2018 ondertekende overeenkomst tussen de ministeries van Defensie van de twee landen. De overeenkomst schetst de leasing-, onderhouds- en trainingsdiensten van de drone voor meerdere missies op gemiddelde hoogte, lange duur, gebaseerd op de Israëlische "Eitan" UAV die in operationeel gebruik is bij de Israëlische luchtmacht. De Duitse Heron TP UAV werd in recordtijd aangepast en bevat geavanceerde Israëlische technologie.

Het personeel van de Duitse luchtmacht traint dus met hun Israëlische collega’s in een IAF-basis in centraal Israël. De training maakt deel uit van een gezamenlijk programma van het UAV Executive Office in het Directoraat van Defensie Onderzoek en Ontwikkeling van het Israëlische Ministerie van Defensie, de Israel Aerospace Industries en Airbus DS Airborne Solutions, een bedrijf van de Airbus Group.

UAV Executive Office hoofd Col. (Res.) C. verklaarde: “Ondanks de verschillende uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd, waaronder die van de corona [virus] pandemie, zitten we op schema. Dit is te danken aan de samenwerking en het geweldige werk dat is geleverd door afdelingen van Duitslands’- en vestigingen van Israëls defensieapparaat. ”


*****************************
ENGLISH: 

The German Heron TP UAV. Source: Israeli Ministry of Defense/Facebook.

German drone’s Israel test flight hailed as ‘historic phase’ in Jerusalem-Berlin ties

Source: JNS

The German medium-altitude, long-endurance, multi-mission unmanned aircraft is based on the “Eitan” drone used by the Israeli Air Force.

(July 26, 2020 / JNS) The German Heron TP UAV aircraft finished its first test flight in Israel, the Ministry of Defense reported on Sunday, calling the event “a significant and historic phase in the strategic cooperation” between Jerusalem and Berlin.

According to the report, the flight is the result of an agreement, signed in June 2018, between the defense ministries of the two countries. The agreement outlines the leasing, maintenance and training services of the medium-altitude, long-endurance, multi-mission drone, based on the Israeli “Eitan” UAV that is in operational use in the Israeli Air Force. The German Heron TP UAV was modified in record time and incorporates advanced Israeli technology.

German Air Force personnel thus are training with their Israeli counterparts in an IAF base in central Israel. The training is part of a joint program of the UAV Executive Office in the Directorate of Defense Research and Development of the Israeli Defense Ministry, the Israel Aerospace Industries and Airbus DS Airborne Solutions, an Airbus Group company.

UAV Executive Office head Col. (Res.) C. stated: “Despite the various challenges we faced, including those brought by the corona[virus] pandemic, we are on schedule. This is thanks to the collaboration and great work done by elements of Germany[‘s] and Israel’s defense establishments.”