21 augustus 2020

2020-08-21: Oude soorten druiven die in de 1e Tempel werden gebruikt, zijn weer tot bloei gekomen in Hebron - Ancient species of grapes used in First Temple have just been Revived in Hebron

De zon komt op over joodse wijngaarden in Samaria, de historische en bijbelse centrale regio van het oude land Israël. (Credit: Seth Aronstam/Israel365 kalender)

De wijn die 3.000 jaar geleden in de Tempeldienst werd gebruikt, werd gemaakt van een zeldzame druivensoort die niet meer bestaat...tot nu toe, dat komt omdat een boer, gelegen in de wijngaarden in de buurt van de oude stad Hebron, die specifieke druivensoort opnieuw aan het maken is die gebruikt zou kunnen worden voor de derde Tempel.

Door:   - Bliblical news - Breaking Israel News

De druiven - Gurdali en Chardali zijn twee soorten druiven die in de Talmoed worden genoemd. Deze twee soorten druiven zijn afkomstig uit het gebied van Hebron volgens de vinter van de site, Amichai Ariel.  Koning David ontdekte oorspronkelijk de druiven in Hebron en de wijngaard liet hij opnieuw groeien in de aangrenzende stad Kiryat Arba.

De naam van Chevron was vroeger Kiryat Arba: Arba was de grote man onder de Anakieten. En het land had rust van de oorlog. (Jozua 14:15)

Ariel is erin geslaagd om een witte wijn van de Chardali-druiven te produceren, maar hij wil er graag een droge wijn van maken.*****************************
ENGLISH:

The sun rises over Jewish vineyards in Samaria, the historical and Biblical central region of the ancient Land of Israel. (Credit: Seth Aronstam/Israel365 calendar)

The wine used 3,000 years ago in the Temple service was made from a rare species of grape that no longer exists…until now, That’s because one farmer nestled in the vineyards near the ancient city of Hebron is recreating that particular species of grape which could be used for the third Temple.

By:   - Bliblical news - Breaking Israel News

The grapes – Gurdali and Chardali are two species of grapes mentioned in the Talmud. Those two species of grapes are indigenous to the Hebron area according to the site’s vinter, Amichai Ariel, King David originally discovered the grapes in Hebron and the vineyard that he is reviving them is in the adjacent town of Kiryat Arba.

The name of Chevron was formerly Kiryat Arba: [Arba] was the great man among the Anakites. And the land had rest from war. (Joshua 14:15)

Ariel has managed to vintage a white wine from the Chardali grapes however he would like to make it a dry wine.