04 september 2020

2020-09-04: Vanaf 6 september gaan de theaters in Israël weer open - Theaters in Israel will reopen from September

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het gaat dan eindelijk gebeuren, weliswaar onder voorwaarden, en dan nog alleen in steden met een lage besmettingsgraad, maar de theaters, concerthallen en bioscopen gaan eindelijk weer open in Israël.

Door: Joop Soesan

Grote bijeenkomsten, vooral in gesloten ruimtes, zijn sinds maart verboden, waardoor theaters, concertzalen en andere locaties gesloten zijn en artiesten, producenten en ondersteunend personeel zonder werk zitten. Kunstenaars en artiesten hebben geëist dat indoorevenementen worden toegestaan om hun industrie te redden van de financiële ondergang.

Volgens het goedgekeurde plan kunnen locaties worden geopend in overeenstemming met de “Purple Tag” -richtlijnen van de overheid voor hygiënepraktijken en sociale afstanden, in plaatsen waar de besmettingsgraad laag is.

Theaters en zalen mogen tot 60% van hun capaciteit gebruiken, tot maximaal 1.000 personen. Maximaal 100 mensen mogen elke ingang van een locatie gebruiken. Binnen moet het publiek gezichtsmaskers dragen en sociale afstand bewaren.

Eerder in augustus werden openluchtevenementen goedgekeurd, maar ook met een beperkt aantal toehoorders, deelnemers verdeeld in capsules van maximaal 20 personen, naleving van sociale afstandsregels en het gebruik van mondkapjes.


*****************************
ENGLISH:

It will finally happen, albeit under certain conditions, and then only in cities with a low contamination level, but the theaters, concert halls and cinemas are finally reopening in Israel.

By: Joop Soesan

Large gatherings, especially in enclosed spaces, have been banned since March, leaving theaters, concert halls and other venues closed and artists, producers and support staff out of work. Artists and performers have demanded that indoor events be allowed to save their industry from financial ruin.

Under the approved plan, sites can be opened in accordance with the government's “Purple Tag” guidelines for hygiene practices and social distances, in places where contamination levels are low.

Theaters and halls may use up to 60% of their capacity, up to a maximum of 1,000 people. A maximum of 100 people are allowed to use each entrance to a location. Inside, the public must wear face masks and maintain social distance.

Earlier in August, open-air events were approved, but also with a limited audience, participants divided into capsules of up to 20 people, adherence to social distance rules and the use of face masks.

google translate