10 september 2020

2020-09-10: Nieuwe ambassade van Israël in Den Haag geopend - New embassy of Israel opened in The Hague

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Woensdag vond in Den Haag de opening plaats van de nieuwe ambassade van Israël onder, vanwege het coronavirus, beperkte belangstelling. In normale tijden zou er zeer zeker sprake zijn geweest van een groot feest.

Door Joop Soesan -

Na een welkomsttoespraak door de Israëlische ambassadeur in Nederland, de heer Naor Gilon, werd de nieuwe ambassade officieel geopend door het bevestigen van de mezoeza aan de deurpost door rabbijn Shmuel Katzman van Chabad Den Haag, onder het toeziend oog van rabbijn Marianne van Praag van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag.

Rabbijn Katzman blaast de sjofar. Foto Israëlische ambassade

Onder de aanwezigen waren dhr. Geoffrey van Leeuwen (directeur DAM, Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten) en Pascalle Grotenhuis (hoofd protocol Buitenlandse Zaken) namens de Nederlandse regering.

Ook de Commissaris der Koning in de Provincie Zuid-Holland, dhr. Jaap Smit, was aanwezig en hield een korte toespraak, waarna hij het ambassadeschild in de hal onthulde.

Het nieuwe adres van de Israëlische Ambassade en Consulaat is:

Ambassade van Israël
Johan de Wittlaan 5
2517JR Den Haag
070-3760500
info@hague.mfa.gov.il
consular@hague.mfa.gov.il**************************
ENGLISH:

The opening of the new embassy of Israel took place in The Hague on Wednesday, with limited interest due to the corona virus. In normal times there would certainly have been a big party.

By Joop Soesan - September 10, 2020

After a welcoming speech by the Israeli ambassador to the Netherlands, Mr. Naor Gilon, the new embassy was officially opened by attaching the mezuzah to the doorpost by Rabbi Shmuel Katzman of Chabad The Hague, under the watchful eye of Rabbi Marianne van Praag of the Liberal Jewish Community of The Hague.

Rabbi Katzman blows the shofar. Photo Israeli Embassy

Among those in attendance were Mr. Geoffrey van Leeuwen (director DAM, North Africa and Middle East Directorate) and Pascalle Grotenhuis (head of the Foreign Affairs protocol) on behalf of the Dutch government.

The King's Commissioner in the Province of South Holland, mr. Jaap Smit was present and gave a short speech, after which he unveiled the embassy shield in the hall.

The new address of the Israeli Embassy and Consulate is:

Embassy of Israel
Johan de Wittlaan 5
2517JR Den Haag
070-3760500
info@hague.mfa.gov.il
consular@hague.mfa.gov.il

google translate