14 december 2020

2020-12-14: Joods Nationaal Fonds gaat een “World Zionist Village” in Beersheba bouwen - Jewish National Fund is going to build a “World Zionist Village” in Beersheba

Artist impression van het door JNF-USA geplande “World Zionist Village” in de zuidelijke stad Beersheba.  Foto Joods Nationaal Fonds-VS

Het Joods Nationaal Fonds-VS heeft plannen aangekondigd om een ”World Zionist Village” te gaan bouwen in de zuidelijke Israëlische stad Beersheba, aldus een persverklaring.

Door Joods.nl  - Joop Soesan

Het dorp zal een tweede campus omvatten van de Alexander Muss High School van JNF-USA in Israël, volgens een verklaring die donderdag is vrijgegeven, waardoor het aantal inschrijvingen kan toenemen van 1.400 naar 5.000.

Het zal ook postuniversitaire stages en programma’s voor volwasseneneducatie omvatten.

“Het World Zionist Village zal de beste plaats worden om onze Joodse wereld bij elkaar te brengen”, zei JNF-USA President Dr. Sol Lizerbram in de verklaring. “Door in stage lopende studenten te investeren, helpen we jonge mensen, vooral in de competitieve omgeving van vandaag, om vooruit te komen en hen de kans te geven om met de mensen van Israël in contact te komen.”

De burgemeester van Beersheba, Ruvik Danilovich, zei dat het dorp zou helpen om van de stad “een internationaal centrum van studies, onderwijs, technologie en academische wereld” te maken, aldus de verklaring.

JNF-USA schat de kosten van het 21 hectare grote dorp op $ 350 miljoen en zei dat het de komende vijf jaar geld zal inzamelen voor het project.********************
ENGLISH:

Artist impression of the "World Zionist Village" planned by JNF-USA in the southern city of Beersheba. Photo Jewish National Fund-USA

The Jewish National Fund-US has announced plans to build a "World Zionist Village" in the southern Israeli city of Beersheba, according to a press statement.

By Joods.nl - Joop Soesan

The village will include a second campus of JNF-USA's Alexander Muss High School in Israel, according to a statement released Thursday, which could increase enrollment from 1,400 to 5,000.

It will also include postgraduate internships and adult education programs.

"The World Zionist Village will become the best place to bring our Jewish world together," said JNF-USA President Dr. Sol Lizerbram in the statement. "By investing in internship students, we help young people, especially in today's competitive environment, to move forward and give them the opportunity to interact with the people of Israel."

Beersheba Mayor Ruvik Danilovich said the village would help make the city "an international center of studies, education, technology and academia," the statement said.

JNF-USA estimates the cost of the 21-acre village at $ 350 million and said it will raise money for the project over the next five years.