09 februari 2021

2021-02-09: Intel Israël had het beste jaar ooit, werknemers krijgen bonus: drie keer hun salaris - Intel Israel had the best year ever, employees receive bonuses: three times their salary

Ter illustratie. Foto Intel

Nederlands - English

NEDERLANDS:
 
De ongeveer 13.000 Israëlische werknemers van het multinationale technologiebedrijf Intel hebben onlangs bonussen ontvangen die bijna drie keer zo hoog waren als hun gebruikelijke salaris, meldde Channel 12 nieuws. En dat in een tijd waarin velen op zoek zijn naar een baan of nieuwe inkomstenbronnen.

Door: Joods.nl - Joop Soesan

De bonussen worden gegeven nadat het bedrijf bekend maakte dat het boekjaar 2020, een van de financieel zwaarste jaren die de wereld ooit heeft gezien, voor Intel Israël een van de beste jaren ooit is geweest.

De meeste werknemers van het bedrijf zullen de bonus ontvangen, wat volgens Channel 12 sinds 2015 een jaarlijkse “traditie” is. De coronapandemie zal daar niets aan veranderen, aldus het rapport.  

Begin 2020 werd gemeld dat de export van Intel’s activiteiten in Israël met meer dan 69% steeg tot $ 6,6 miljard. Het was echter moeilijk te verwachten dat het bedrijf vergelijkbare aantallen zou presenteren tijdens een wereldwijde pandemie die ervoor zorgde dat veel kleine en grote bedrijven volledig moesten sluiten.

Intel verraste de industrie opnieuw toen het 2021 begon met de presentatie van een van zijn beste financiële rapporten tot nu toe, waarbij de omzet van het bedrijf tot 78 miljard dollar opliep, een groei van 8% binnen een jaar alleen. 

En Intel is niet de enige. Volgens Channel 12 overleefde de wereldwijde hightech industrie niet alleen de coronapandemie, maar bloeide ze er ook vaak door op doordat veel van de gevolgen van de pandemie het versnelde proces van gedigitaliseerde diensten en een toenemende vraag naar technologische producten waren. 

Naast de directe werkgelegenheid van ongeveer 13.000 werknemers, ontdekte een vorig jaar door het Technion-Israel Institute of Technology gepubliceerde studie dat de activiteiten van Intel Israel indirect bijdragen aan de werkgelegenheid van nog eens 53.000 mensen, waardoor Intel de grootste werkgever in de hightech industrie van Israël is.

Hoewel de activiteiten van Intel in Israël alleen maar lijken te groeien, na onlangs een nieuw systeem te hebben geïntroduceerd waarmee mensen geld kunnen opnemen van geldautomaten in het hele land door middel van gezichtsherkenning, kondigde het bedrijf eerder deze maand ook aan dat zijn CEO van de afgelopen twee jaar, Bob Swan, zijn positie op 15 februari beëindigt. 

Swan’s vervanger, onlangs aangekondigd als technologieleider Pat Gelsinger, zal onder andere proberen de status van het bedrijf op het gebied van computerprocessors, die de afgelopen jaren gestaag is afgenomen, te herstellen**************************
ENGLISH:

As an example Photo Intel I

The approximately 13,000 Israeli employees of the multinational technology company Intel have recently received bonuses almost three times their usual salary, Channel 12 reported. And that at a time when many are looking for a job or new sources of income

By: Joods.nl - Joop Soesan 

The bonuses will come after the company announced that fiscal year 2020, one of the most financially tough years the world has ever seen, has been one of the best years ever for Intel Israel. 

Most of the company's employees will receive the bonus, which has been an annual “tradition” since 2015, according to Channel 12. The corona pandemic won't change that, the report said. 

In early 2020, exports of Intel's business in Israel were reported to increase by more than 69% to $ 6.6 billion. However, it was difficult to expect the company to present comparable numbers during a global pandemic that forced many small and large businesses to shut down completely. 

Intel surprised the industry again when it kicked off 2021 with one of its best financial reports to date, with the company's revenue reaching $ 78 billion, an 8% growth within a year alone. 

And Intel isn't alone. According to Channel 12, the global high-tech industry not only survived the corona pandemic but also often thrived as much of the pandemic's impact was the accelerated process of digitized services and an increasing demand for technology products. 

In addition to direct employment of about 13,000 employees, a study published last year by the Technion-Israel Institute of Technology found that Intel Israel's activities indirectly contribute to the employment of an additional 53,000 people, making Intel the largest employer in the high-tech industry of Israel is. 

While Intel's business in Israel only appears to be growing after recently introducing a new system that allows people to withdraw cash from ATMs around the country using facial recognition, the company also announced earlier this month that its CEO of the last two years, Bob Swan, will end his position on February 15th. 

Swan's replacement, recently announced as technology leader Pat Gelsinger, will, among other things, seek to restore the company's status in computer processors, which has been steadily declining in recent years