01 augustus 2017

Lynch mob aanval op Israëlische verslaggevers.

Israëlische verslaggevers werden geconfronteerd met ‘lynch mob' aanval door Arabieren in Jaffa


Gilad Shalmor (Photo: Eyal Ben Yayish/Channel 2)

Terwijl er verslag gedaan werd van de begrafenis van een gedode Arabier die een misdaadtoneel probeerde te ontvluchten, werden een Israëlische verslaggever en cameraman de slachtoffers van de woede van een Arabische mob.

In een afschuwelijke aanval tijdens een Arabische begrafenisproces vonden twee Israëli's zich in het midden van wat ze later alleen als een "lynch mob" beschrijven. De twee Israëli’s, verslaggever Gilad Shalmor en fotograaf Gal Zeitman van Israël’s Channel 2 werden in elkaar geslagen na het aankomen in Jaffa om de begrafenis van een jonge Arabier te documenteren die door de politie werd gedood toen hij in het weekend een plaats delict ontvluchtte.

Police at the scene of the riots. (Flash90)

De verslaggever en cameraman baanden hun weg naar het centrum van de processie, waarbij agressieve schreeuwen van Allahu Akbar te horen waren. Voordat Shalmor en Zeitman wisten wat er gebeurde, omcircelden een groep Arabieren hen en die begon ze te schoppen en te slaan tot ze neervielen op de grond.

Volgens een rapport van Arutz Sheva heeft Zeitman zijn pijnlijke gebeurtenis op Facebook gepresenteerd, waarin de beproeving en het gevoel van paniek beschreven worden, die hij en zijn collega ervaren hebben. Ze realiseerden dat geen van de andere deelnemers de bedoeling had hen te helpen de bloeddorstige mob te ontsnappen.

Shalmor berichtte ook op de sociale media en publiceerde zijn eigen verslag van de gebeurtenissen. Volgens Shalmor slaan de Arabische aanvallers, schopten en beten hem zelf. Uiteindelijk waren Shalmor en Zeitman in staat om veilig weg te strompelen, met bebloede kleren en vernielde apparatuur.

Shalmor werd haastig vervoerd naar het Ichilov Ziekenhuis van Tel Aviv, waar de dokters zijn gebroken ribben, gewond oog en andere lichamelijke contusies behandelden.

De Jaffa-aanval op deze twee journalisten vertegenwoordigt de laatste aflevering van bijna twee weken vol met Palestijnse en Israëlische-Arabische geweld- en terreuraanvallen, die ook de slachting van drie Joodse familieleden in hun huis op de Sabbat en de moord op twee Israëlische politieagenten bijde Tempelberg in Jeruzalem bevatten.

Israeli reporters faced ‘lynch mob’ attack by Arabs in Jaffa

While covering the funeral of an Arab killed fleeing a crime scene, an Israeli reporter and cameraman became the victims of an Arab mob’s rage.

In a horrific attack during an Arab funeral procession, two Israelis found themselves at the center of what they could only subsequently describe as a “lynch mob.” The two Israelis, reporter Gilad Shalmor and photographer Gal Zeitman of Israel’s Channel 2, received a savage beating after arriving in Jaffa to document the funeral of a young Arab who was killed by police as he fled a crime scene over the weekend.

The reporter and cameraman made their way to the center of the procession, which involved aggressive shouts of “Allahu akbar.” Before Shalmor and Zeitman knew what was happening, a group of Arabs surrounded them and began kicking and punching them until they fell to the ground.

According to a report by Arutz Sheva, Zeitman posted his painful account on Facebook, detailing the ordeal and the sense of panic he and his co-worker experienced as they realized none of the other attendees had any intention of helping them escape the bloodthirsty mob.

Shalmor also took to social media, posting his own account of the events. According to Shalmor, the Arab attackers punched, kicked and even bit him. Eventually, Shalmor and Zeitman were able to stumble to safety, their clothes bloodied and equipment shattered.

Shalmor was rushed to Tel Aviv’s Ichilov Hospital, where doctors treated his broken ribs, injured eye, and other bodily contusions.

The Jaffa attack on these two journalists represents the latest episode in close to two weeks worth of Palestinian and Israeli-Arab violence and terror attacks, which also include the slaughter of three Jewish family members in their home on Sabbath and the murder of two Israeli policemen involved in routine duty on the Temple Mount in Jerusalem.

Source: https://worldisraelnews.com/israeli-reporters-reco...