02 augustus 2017

Mexicaanse politicus veroordeelt BDS


Een Mexicaanse politicus heeft de campagne van de Boycott-desinvesterings sancties (BDS) veroordeeld tijdens een bezoek aan vestigingen in de Judea en Samaria (Westbank), volgens de Jeruzalem Post.

Op zondag zei Hugo Cervantes, die hoofd is van de sociale ontmoetingspartij van Mexico en in het Mexicaanse Congres dient: “Degenen die van mening zijn dat de fabrieken hier geen producten produceren op Israëlisch grondgebied, hebben het verkeerd. Er is geen gebied dat meer Israëlisch is dan hier. '

Bij het beschrijven van zijn partij zei Cervantes: “Wij zijn evangelische christenen en pro-Israël."

Mexico is de tweede grootste handelspartner van Israël en in 2016 was de handel tussen de twee landen $ 905 miljoen. Cervantes benadrukte dat de vrijhandelsovereenkomst van de landen van toepassing zou moeten zijn op alle goederen uit de het gebied.

In oktober vorig jaar liep een Mexicaanse diplomaat weg van een UNESCO-stemming die de historische band tussen de Al-Aqsa-moskee en het Judaïsme betwistte. Mexico had later spijt van het stemmen voor de resolutie en probeerde zijn besluit van de stemming te veranderen in onthouding.

Mexican politician condemns BDS

A Mexican politician has denounced the Boycott Divestment Sanctions (BDS) campaign during a visit to settlements in the occupied West Bank, according to the Jerusalem Post.

On Sunday, Hugo Cervantes, who is head of Mexico’s Social Encounter Party and serves in the Mexican Congress, said: “Those who consider that the factories here are not producing products made on Israeli territory are mistaken. There is no territory that is more Israeli than here.”

In describing his party, Cervantes said: “We are evangelical Christians and pro-Israel.”

Mexico is Israel’s second largest trading partner and, in 2016, business between the two countries was worth $905 million. Cervantes emphasised that the countries’ free trade agreement should apply to all goods from the occupied West Bank.

In October last year, a Mexican diplomat walked out on a UNESCO vote that questioned the historical link between Al-Aqsa Mosque and Judaism. Mexico later expressed its regret at voting in favour of the resolution, and attempted to change its decision to abstention from the vote altogether.

Source: https://www.middleeastmonitor.com/20170801-mexican...