03 augustus 2017

Gouverneur van North Carolina tekent Anti-BDSwetgeving.

North Carolina Governor Roy Cooper. (photo credit:REUTERS)

Het donderdag aangenomen wetsvoorstel vereist desinvestering van, en verbiedt overheidsinstanties bedrijven die Israël boycotten te contracteren.

Noord-Carolina Gov. Roy Cooper ondertekende wetgeving die de Staat verbiedt om zaken te doen met bedrijven die Israël boycotten.

Eerder deze maand is het wetsvoorstel aangenomen door het huis van vertegenwoordigers en de Senaat.

“Dit voorstel maakt duidelijk dat de staat North Carolina achter Israël staat, dat al lang een belangrijke handelspartner van Noord-Carolina is,” aldus Carin Savel, CEO van de Joodse Federatie van Raleigh-Cary.

Noord-Carolina bedrijven doen bijna $ 140 miljoen per jaar in export en handel met Israël.

"De Joodse Federaties in Noord-Carolina hebben nauwgezet gewerkt aan wetgeving om ervoor te zorgen dat BDS-inspanningen in hun staat falen. Wij verwelkomen hun enorme werk en feliciteren Roy Cooper met het nemen van deze belangrijke stap tegen discriminatie van Israëli’s door degenen die zich het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking in ons vaderland verzetten “, aldus Skip Schrayer, voorzitter van het Israel Action Network, een initiatief van de Joodse Federaties van Noord-Amerika en de Joodse Raad voor Openbare Zaken.

Noord-Carolina wordt in ieder geval de 22ste staat met wetten of uitvoerende orders die staatsbedrijven verbieden zaken te doen met bedrijven die de Boycott-, Verkoop- en Sanctiebeweging, of BDS, tegen Israël ondersteunen.

NORTH CAROLINA GOVERNOR SIGNS ANTI-BDS LEGISLATION

The bill enacted Thursday requires divestment from, and prohibits state agencies from contracting with, companies that boycott Israel.

North Carolina Gov. Roy Cooper signed into law legislation that would bar the state from doing business with companies that boycott Israel.

The bill enacted Thursday requires divestment from, and prohibits state agencies from contracting with, companies that boycott Israel.

Earlier this month, the bill handily passed the state House of Representatives and the state Senate.

“This bill makes it clear that the State of North Carolina stands with Israel, which has long been an important trading partner of North Carolina,” said Carin Savel, CEO of the Jewish Federation of Raleigh-Cary.

North Carolina businesses conduct nearly $140 million per year in exports and commerce with Israel.

“The Jewish Federations across North Carolina have worked diligently on legislation to ensure that BDS efforts in their state fail. We applaud their tremendous work and commend the Gov. Roy Cooper for taking this important step against discrimination against Israelis by those who oppose the right of the Jewish people to self-determination in our homeland,” said Skip Schrayer, chairman of the Israel Action Network, an initiative of The Jewish Federations of North America and the Jewish Council for Public Affairs.

North Carolina becomes at least the 22nd state with laws or executive orders banning state business with companies that support the Boycott, Divestment and Sanctions movement, or BDS, against Israel.

Source: http://www.jpost.com/Diaspora/North-Carolina-gover...