03 augustus 2017

Kaapverdië zegt toe niet tegen Israël te stemmen in de VN

Israël verwacht verandering in VN-stempatronen, zegt Netanyahu na Afrika-reis

Kaapverdië heeft over het algemeen tegen Israël bij de VN gestemd, alhoewel het zich soms onthoudt van stemmen of niet aanwezig is bij het stemmen over Israëlische kwesties.

De eilandstaat Kaapverdië voor de westkust van Afrika heeft woensdag aangekondigd dat het niet langer tegen Israël in de VN zal stemmen, zei de minister-president woensdagavond.

Volgens een verklaring van het kantoor van de premier heeft de president van Kaapverdië, Jorge Carlos Fonseca, de VN-delegatie van het land in New York geregisseerd om niet meer tegen Israël te stemmen..

Volgens de verklaring komt de beslissing na een bijeenkomst die Netanyahu twee maanden geleden had met Fonseca in de wandelgangen van de Economische Gemeenschap van de conferentie van de West-Afrikaanse Staten in Liberia. Kaapverdië is een land met een bevolking van ruim een half miljoen mensen.

Netanyahu gaf een verklaring uit waarin hij de beslissing van Kaapverdië verwelkomde en dat het het gevolg is van Israël's intensieve diplomatieke activiteiten in Afrika.

Kaapverdië heeft over het algemeen tegen Israël bij de VN gestemd, alhoewel het zich soms onthoudt of niet aanwezig is bij stemmen over Israëlische kwesties. Zo was het niet aanwezig in de Algemene Vergadering in 2009, waarin het Goldstone-verslag werd goedgekeurd, dat Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden in Gaza tijdens Operation Cast Lead; Het onthield zich in de UNESCO-stemming in 2011 om de Palestijnen als een lidstaat te accepteren; En heeft in 2012 gestemd tegen Israël in het voordeel van de Palestijnen om de status te geven van een niet-lidstaat waarnemerstaat in de VN.

Netanyahu is sinds juli 2016 tweemaal naar Afrika gereisd, en is van plan om in oktober naar Togo te gaan, waar op een top van Afrika en Israël verwacht wordt dat de staatshoofden van 20 tot 30 Afrikaanse landen, waaronder Fonseca, zullen komen.


CAPE VERDE PLEDGES NOT TO VOTE AGAINST ISRAEL AT UN

Israel expects change in UN voting patterns, Netanyahu says after Africa trip

Cape Verde generally has voted against Israel at the UN, though at times it has abstained or absented itself from votes on Israel-related issues.

The island state of Cape Verde off the west coast of Africa announced on Wednesday it will no longer vote against Israel at the UN, the Prime Minister’s Office said Wednesday night.

According to a statement put out by the Prime Minister’s Office, Cape Verde’s President Jorge Carlos Fonseca directed the country’s UN delegation in New York to no longer vote against Israel at the world body.

According to the statement, the decision comes following a meeting Netanyahu had two months ago with Fonseca on the sidelines of the Economic Community of West African States conference in Liberia. Cape Verde is a country with a population of just over a half-million people.

Netanyahu issued a statement saying he welcomed Cape Verde’s decision, and that it is “the result of Israel’s intensive diplomatic activities in Africa.”

Cape Verde generally has voted against Israel at the UN, though at times it has abstained or absented itself from votes on Israel-related issues. For instance, it was not present in the General Assembly vote in 2009 accepting the Goldstone Report which accused Israel of war crimes in Gaza during Operation Cast Lead; it abstained in the UNESCO vote in 2011 to accept the Palestinians as a member state; and it voted against Israel in 2012 when it voted in favor of granting the Palestinians the status of a nonmember observer state in the UN.

Netanyahu has traveled twice to Africa since July 2016, and is scheduled to go to Togo in October for an Africa-Israel summit expected to attract the heads of state of between 20 and 30 African countries, including Fonseca.

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Dipl...