04 augustus 2017

Veiligheidstroepen betrappen Hamas op $ 200.000 smokkelketting

Police seize cash funded by Hamas to families of terrorists (Photo: Israel Police)

Door Andrew Friedman 4 augustus 2017, 9:30 uur

“Wie onheil zaait, zal onheil oogsten; de stok waarmee hij slaat, zal hem te gronde richten.. ‘Spreuken 22:8 (NBV)

De Shin Bet, IDF en de Israëlische politie hebben donderdag gemeld dat ze een Hamas-financieringsring hebben ontdekt die van de Gazastrook naar Turkije naar Hebron liep. De ring, waarvan de ambtenaren succesvol honderden duizenden dollars aan Hamas-cellen in Hebron hebben verstrekt, was van plan om een cementfabriek te bouwen met miljoenen dollars in Hamas-financiering die als dekmantel zou dienen voor het witwassen van geld.

De veiligheidsstrijdkrachten hebben in een gezamenlijke verklaring gezegd dat de as in het begin van 2016 in werking is getreden op initiatief van Muhammad Maher Bader, een senior Hamas-activist in Hebron en lid van de Palestijnse Wetgevende Raad die twee koeriers heeft aangeworven om geld over te dragen. Een man, Muasseb Hashalmon, is een Hamas-activist uit Hebron die naar Turkije onder het mom van zakenreizen reist. Daar werd hij vergezeld door een extra rekruut, Taha Othman, ook inwoner van Hebron.

Muasseb Hashalmon werd gevraagd om geld van Turkije naar Hebron over te dragen om de activiteiten van het Hamas Hebron-commando te financieren. Hij werd ook gevraagd om fondsen over te dragen aan Hamas-terroristen die uit de gevangenis waren vrijgelaten.

Tegelijkertijd waren twee van Muasseb Hashalmon's partners - Yusri Hashalmon (zijn broer) en Omar Kimri - in contact met Majad Jaba, een Hamas-terrorist uit Hebron die in de Gilad Shalit-uitwisseling werd vrijgelaten en die bijgedragen heeft aan de coördinatie van de overdracht van fondsen van Turkije.

Ambtenaren hebben gezegd dat Hashalmon en Uthman meerdere keren in Turkije ontmoetingen hebben gehad met een Hamas-commandant genaamd Haroun Nasser Al-din, ook van Hebron. Al-din werd ook vrijgelaten in de Shalit-uitwisseling.

Al-din zou naar verluidt de koeriers tienduizenden dollars hebben verstrekt, die op hun beurt goederen in Turkije zouden kopen en ze via Hebron via internationale leveranciers zouden sturen. De goederen zouden dan worden verkocht en de middelen aan Hamas-cellen in Hebron worden gegeven.

Bijnae 200.000 dollar werd overgebracht naar het Hamas commando in Hebron voordat de kring werd gebroken.

Militaire openbare aanklagers van IDF zullen naar verwachting spoedig aanklachten tegen de betrokkenen indienen.

Security Forces Bust $200,000 Hamas Smuggling Ring

By Andrew Friedman August 4, 2017 , 9:30 am

“He who sows injustice shall reap misfortune; His rod of wrath shall fail.” Proverbs 8:22 (The Israel Bible™)

The Shin Bet, IDF and Israel Police announced Thursday that they have uncovered a Hamas finance ring running from the Gaza Strip to Turkey to Hebron. The ring, which officials said successfully provided hundreds of thousands of dollars to Hamas cells in Hebron, was planning to build a cement factory with millions of dollars in Hamas financing that would serve as a front for money laundering.

The security forces said in a joint release that the axis began operation in early 2016 at the initiative of Muhammad Maher Bader, a senior Hamas activist in Hebron and member of the Palestinian Legislative Council who recruited two couriers for transferring funds. One man, Muasseb Hashalmon, is a Hamas activist from Hebron who travelled to Turkey under the guise of business trips. There he was joined by an additional recruit, Taha Othman, also a resident of Hebron.

Muasseb Hashalmon was asked to transfer funds from Turkey to Hebron in order to finance the activities of Hamas’ Hebron command center. He was also asked to transfer funds for Hamas terrorists who had been released from prison.

At the same time, two of Muasseb Hashalmon’s partners – Yusri Hashalmon (his brother) and Omar Kimri – were in contact with Majad Jaba, a Hamas terrorist from Hebron who was released in the Gilad Shalit exchange and who assisted in coordinating the transfer of funds from Turkey.

Officials said that Hashalmon and Uthman met several times in Turkey with a Hamas commander named Haroun Nasser Al-din, also from Hebron. Al-din was released in the Shalit exchange.

Al-din would allegedly gave the couriers tens of thousands of dollars, who would in turn buy goods in Turkey and mail them to Hebron via international delivery companies. The goods would then be sold and the funds given to Hamas cells in Hebron.

Almost $200,000 was transferred to the Hamas command center in Hebron before the the ring was busted.

IDF military prosecutors are expected to file indictments against those involved soon.


Source: https://www.breakingisraelnews.com/92671/security-...