05 augustus 2017

Mijn leven werd gered door een antwoord'

Scene of Yavneh stabbing attack ( David Adom spokesperson)

Omstander bij de terroristische aanval in Yavneh legt uit hoe de terrorist een enkele vraag heeft gesteld die zijn leven redde.

De inwoner Shlomo Brill van Yavneh werd gered door een wonder bij woensdag’s aanval.

In een interview met Arutz Sheva vertelde Brill het incident.

'Ik ben omstreeks elf uur bij de supermarkt aangekomen met mijn vrouw,' zei hij. "Mijn vrouw begon te winkelen, en ik had de winkelkaart. Op een gegeven moment ging mijn vrouw naar het toilet, dus pakte ik de wagen en wachtte. Plotseling verscheen een jonge man voor me, vlak naast de stellingen en vroeg of ik in de winkel werkte.”

‘Ik werk in Re / Max Yavneh en ik heb een rood lint om mijn hals met mijn naam en foto, dus ik denk dat hij dacht dat ik in de supermarkt werk.

‘Ik vertelde hem dat ik niet in de winkel werk, en hij draaide zich om en verdween.'

Een paar minuten later hoorde Brill schreeuwen.

‘Mijn vrouw was uit het toilet gekomen en we gingen verder met winkelen.’ Enkele minuten later hoorden we schreeuwen van bij de kassa’s. We wisten niet wat er gebeurd was. Iemand schreeuwde dat er een terrorist was en dat er iemand was gestoken. Er was een enorm tumult, mensen begonnen te rennen, te ontsnappen en iedereen was aan het hoesten omdat de terrorist peperspray had gebruikt om het gemakkelijker te maken om zijn slachtoffer te steken. '

Maar hoewel Shlomo door een wonder werd gered, is het niet eenvoudig voor hem om te verteren dat hij een nieuwe kans op het leven kreeg.

"Ik ging terug naar het werk, dank God, maar het is moeilijk voor mij om me te concentreren. Ik begreep dat ik het kon zijn, en ik kreeg een andere kans op het leven."

Op Shabbat zal Brill een speciale zegen in de synagoge zeggen om God te danken voor het wonder.

‘Ik ben geen religieus persoon, maar ik werd gered door een wonder, en ze hebben ervoor gezorgd dat ik in het synagoge een speciaal dankgebed kan zeggen', zei hij.

Niv Gil Nehemia (42) werd woensdag 15 keer gestoken door een Arabische terrorist van de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde stad Yatta in de supermarkt waar hij werkt. Zijn toestand is sinds de aanval gestabiliseerd, maar zijn leven blijft in gevaar.

Het publiek wordt gevraagd verder te bidden voor het herstel van Nehemia.

'My life was saved by a question'

Bystander in Yavneh terror attack explains how the terrorist asked a single question that saved his life.

Yavneh resident Shlomo Brill was saved by a miracle from Wednesday's stabbing attack.

In an interview with Arutz Sheva, Brill recounted the incident.

"I arrived at the supermarket with my wife at about eleven o'clock," he said. "My wife started to shop, and I had the shopping card. At some point my wife went to the bathroom, so I took the cart and waited. Suddenly a young man appeared in front of me, right next to the shelves, and asked if I work in the store."

"I work in Re/Max Yavneh, and have a red ribbon on my neck with my name and photo, so I guess he thought I work in the supermarket.

"I told him that I don't work at the store, and he turned around and disappeared."

A few minutes later, Brill heard screams.

"My wife had come out of the bathroom and we continued our shopping. A few minutes later, we heard screams from near the cash registers. We didn't know what had happened. Someone yelled that there was a terrorist and someone was stabbed. There was a huge tumult, people started running, escaping, and everyone was coughing because the terrorist had used pepper spray to make it easier for him to stab his victim."

But even though Shlomo was saved by a miracle, it's not easy for him to digest that he got a new lease on life.

"I went back to work, thank God, but it's hard for me to concentrate. I understood that I could have been the one stabbed, and I received another chance at life."

On Shabbat (Sabbath), Brill will say a special blessing in synagogue to thank God for the miracle.

"I'm not a religious person, but I was saved by a miracle, and they arranged for me to hold a special prayer of thanks in synagogue," he said.

Niv Gil Nehemia, 42, was stabbed 15 times on Wednesday by an Arab terrorist from the Palestinian Authority-controlled city of Yatta in the supermarket in which he worked. His condition has stabilized since the attack, but his life remains in danger.

The public is asked to continue praying for Nehemia’s recovery.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...