12 augustus 2017

​Palestijnse Autoriteit beloven ‘Diplomatieke Intifada' tegen Israël


Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. Photo: Screenshot.

De Palestijnse Autoriteit (PA) is “pessimistisch" over het vermogen van de VS om het vastgelopen Israëlisch-Palestijnse vredesproces te heropenen en is van plan om unilaterale initiatieven op de internationale arena te hervatten, aldus senior Palestijnse ambtenaren.

Jason Greenblatt, de internationale onderhandelingsvertegenwoordiger van president Donald Trump, zal naar verwachting de komende weken Israël en de Westelijke Jordaanoever bezoeken om de hervatting van vredesbesprekingen te bevorderen, waarvan de laatste ronde in 2014 was.

Arabische media hebben woensdag meerdere Palestijnse ambtenaren genoemd, waaronder de belangrijkste PA-onderhandelaar Saeb Erekat. De huidige Amerikaanse inspanningen waren “overbodig" omdat de Palestijnen "vertrouwen in de Amerikanen als objectieve mediators hebben verloren".

Bovendien pleiten de Palestijnen dat zowel Amerikaanse als Israëlische ambtenaren in wezen hebben afgesproken dat een vredesproces gebaseerd op een tweestatige oplossing "niet meer bestaat".

Een senior ambtenaar in het kantoor van Abbas zei dat de PA-leider “diep teleurgesteld” was over de positie van Washington over het Israëlisch-Palestijnse conflict en voegde eraan toe dat het algemene sentiment in Ramallah was dat de Midden-Oosten gezanten van Trump Israël boven de Palestijnen verkiezen.

De PA is van plan om zijn beroep in te dienen bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag, waar het zou beweren dat senior Israëlische leiders en militaire ambtenaren oorlogsmisdaden hebben gepleegd, zei de Palestijnse ambtenaar en voegde daaraan toe dat de PA toegang tot internationale Organisaties eenzijdig zal nastreven - een proces dat Abbas had geschorst toen Trump verkozen werd tot Amerikaanse president.

Zwerend dat de PA een diplomatieke intifada tegen Israël zal voeren, zei de ambtenaar dat de Palestijnen vastbesloten zijn Israël te isoleren.

Palestinian Authority Vows to Wage ‘Diplomatic Intifada’ Against Israel

The Palestinian Authority (PA) is “pessimistic” about the ability of the US to reignite the stalled Israeli-Palestinian peace process and plans to resume unilateral initiatives in the international arena, senior Palestinian officials said on Wednesday.

Jason Greenblatt, President Donald Trump’s international negotiations representative, is expected to visit Israel and the West Bank in the coming weeks to promote the resumption of peace talks, which the latest round of collapsed in 2014.

Arab media outlets on Wednesday quoted several Palestinian officials, including chief PA negotiator Saeb Erekat, as saying the current US efforts were “redundant” because the Palestinians “have lost confidence in the Americans as objective mediators.”

Moreover, the Palestinians claim both American and Israeli officials have essentially agreed that a peace process based on a two-state solution “no longer exists.”

A senior official in Abbas’ office said the PA leader was “deeply disappointed” with Washington’s position on the Israeli-Palestinian conflict, adding that the overall sentiment in Ramallah was that Trump’s Middle East envoys favored Israel over the Palestinians.

The PA plans to resume its appeal to the International Court of Justice in The Hague, where it would allege that senior Israeli leaders and military officers have committed war crimes, the Palestinian official said, adding that the PA will also unilaterally pursue admission into more international organizations — a process Abbas had suspended when Trump was elected US president.

Pledging that the PA will wage a “diplomatic intifada” against Israel, the official said the Palestinians are determined to “isolate Israel.”

https://www.algemeiner.com/2017/08/11/palestinian-...