29 augustus 2017

De burgemeester Frankfurt legt uit waarom hij BDS verbannen heeft

‘Ik denk dat veel mensen niet begrijpen dat BDS een diep anti-semitische beweging is.’


Uwe Backer photocredits Twitter

De burgemeester van Frankfurt, Uwe Becker, heeft vooraan gestaan met een een poging om een wetsvoorstel te aanvaarden dat gemeentelijke of stadseigendom zou verbieden te verhuren aan BDS-personen, activiteiten of groepen en particuliere verhuurders verzoekt hetzelfde te doen.

Het wetsvoorstel is al door de gemeenteraad aangenomen en er wordt verwacht dat het Parlement van Frankfurt dit ook aanneemt en dat het wet wordt. Becker zegt dat het wetsvoorstel al de nodige ondersteuning heeft.

"Ik denk dat veel mensen niet begrijpen dat BDS een diep antisemitische beweging is die in zijn kern een manier is om Israël diep te delegitimeren," vertelde Becker i24News. “Er is geen ruimte in Frankfurt voor enige vorm van anti-semitisme.”

Becker zei dat de BDS tactieken gebruikt die tinten van de nazi's terugbrengen. "Ze gebruiken dezelfde taal die de nazi's in het donkerste hoofdstuk van de Duitse geschiedenis gebruiken," zei hij. "Zij zeiden toen niet om van Joden te kopen, en vandaag zeggen zij dat zij niet van Israël zouden kopen."

De Duitse stad München neemt ook zijn eigen anti-BDS wet in gebruik. Volgens het voorgestelde wetsvoorstel, “zal de gemeente geen plaats bieden voor BDS-campagnes, evenementen, tentoonstellingen of demonstraties die de doelstellingen van BDS nastreven.”

Frankfurt Mayor explains why he banned BDS

'I think many people don't understand the BDS is a deeply anti-Semitic movement.'

Frankfurt Mayor Uwe Becker has been on the forefront of an an effort to pass a bill that would ban municipal and city-owned funding or renting rooms for BDS individuals, activities, or groups, and requested private landlords do the same.

The bill has already passed the City Council, and is expected to pass Frankfurt's Parliament and become law. Becker says that the bill already has the necessary support.

"I think that many people do not understand that BDS is a deeply anti-Semitic movement that in its core a way to deeply delegitimize Israel," Becker told i24News. "There is no room in Frankfurt for any kind of anti-Semitism."

Becker said the BDS uses tactics that bring back shades of the Nazis. "They use the same language that the Nazis used in the darkest chapter of German History," he said. "They said then not to buy from Jews, and today they say not to buy from Israel."

The German city of Munich is also advancing its own anti-BDS law. According to the proposed bill, “the municipality will not provide city premises for BDS campaigns, events, exhibits or demonstrations that pursue the goals of BDS.”

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...