04 september 2017

Brandstichting intifada in het noorden van Israël

Arabische brandstichting in het noorden van Israël bedreigt kibboets, dwingt de regionale raad om spoed bijeenkomst te houden.


Fire (Flash 90)

Megiddo Regional Council Head Itzik Holavsky heeft onlangs de minister van Openbare Veiligheid Gilad Erdan (Likud) geadviseerd bij de oprichting van brandweerstations, aldus het Israëlische Kanaal 20.

De aanvullende brandweerstations werden door Israël’s brand- en reddingsdiensten voorgesteld, na een aantal gevallen van brandstichtingen de afgelopen weken.

Op 20 augustus waren er branden in de regio’s van de regionale raad en er werden door brandweerlieden acht verschillende branden ontdekt, van Kibboets Megiddo tot Kibboets Hazore’a.

Volgens Holavsky, “op sommige plaatsen hebben we stapels banden ontdekt, wachtend om te worden aangestoken en verbrand.”

“Een vuur bedreigde ook Kibbutz Ein Hashofet, we zijn er in geslaagd om deze te stoppen toen deze net aan de rand van de Kibboets kwam.”

Als gevolg hiervan heeft de Megiddo-raad beveiligingsbureaus en brandweerlieden gevraagd om een noodvergadering te houden. De brandweerlieden suggereerden om extra brandweerstations in verschillende zwaar beboste gebieden toe te voegen.

Dit is niet de eerste keer dat Holavsky en Erdan sprake brandstichting-terreur bespraken. In november 2016 voerden de Arabische terroristen een reeks brandstichting-terreur aanvallen uit, vernietigden ze huizen, en veroorzaakten wijdverspreide ecologische schade en doden.

Arson intifada in Israel's north

Arab arson in Israel's north threatens kibbutz, forces regional council to call urgent meeting.

Megiddo Regional Council Head Itzik Holavsky recently requested Public Security Minister Gilad Erdan (Likud) aid the Council in constructing firefighting stations, Israel's Channel 20 reported.

The additional firefighting stations were suggested by Israel's Fire and Rescue Services, after several incidences of arson terror occurred over the past few weeks.

On August 20, fires raged throughout the Regional Council lands, and firefighters discovered eight different fires, from Kibbutz Megiddo to Kibbutz Hazore'a.

According to Holavsky, "at some of the sites, we discovered piles of tires, waiting to be set on fire and burned."

One fire also "threatened Kibbutz Ein Hashofet; we managed to stop it just as it got to the edge of the kibbutz."

As a result, the Megiddo Council called on security agencies and firefighters to hold an emergency meeting. The firefighters suggested adding additional firefighting stations in various heavily forested areas.

This is not the first time Holavsky and Erdan are discussing arson terror. In November 2016, Arab terrorists carried out a string of arson attacks, destroying homes, causing widespread ecological damage and killing forest animals.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...