19 september 2017

​Koning van Bahrein breekt verrassend met Arabische wereld, veroordeelt anti-Israël Boycot

Bahrain King Hamad bin Isa al Khalifa with President Donald Trump, May 21, 2017. (Wikimedia Commons)

Door JNS 19 september 2017, 9:30 uur

Toen zie de HEER tot Samuël: ‘ Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! ‘’ I Samuël 3:11 (NBV)

Bahrein's koning Hamad bin Isa al Khalifa heeft de boycot van Israël door de Arabische wereld veroordeeld. De burgers zijn vrij om de Joodse staat te bezoeken in een verklaring van wereldwijde religieuze tolerantie die is gefaciliteerd door het Simon Wiesenthal-centrum van Los Angeles.

Hoewel de staat uit de Persische Golf geen diplomatieke betrekkingen met Israël heeft, werd de aankondiging van de koning afgelopen week onthuld tijdens het interreligieuze evenement in Californië.

Rabbi Marvin Hier en Abraham Cooper, die het centrum leiden, hebben gezegd dat de Bahreinse koning de verklaring tijdens hun bezoek aan de hoofdstad Manama eerder dit jaar heeft afgegeven.

“Het meest opwindende deel van het bezoek was het luisteren naar Zijne Majesteit die zijn visie gaf op een nieuw Midden-Oosten - een die sterk gebaseerd is op de beginselen van insluiting en menselijke waardigheid die het extremisme afwijst,” aldus Hier.

‘Moge de dag komen, dat het vliegtuig van zijne Majesteit landt op de luchthaven van Ben-Gurion, en als de volksliederen hier vanavond worden gespeeld, worden gehoord over de wereld die in dat langverwachte tijdperk van blijvende vrede en rust horen,’ voegde hij eraan toe.

Bij het evenement hebben meerdere gasten formeel de verklaring van Bahrein ondertekend, waaronder de zoon van de koning, Prins Nasser bin Hamad al Khalifa.

De prins ging vergezeld van een delegatie van 40 personen die zich ook bij hem voegden tijdens een bezoek aan het Los Angeles Museum van Tolerantie, gebouwd door het Wiesenthal Centre.

King of Bahrain Makes Surprising Break With Arab World, Slams Anti-Israel Boycott

By JNS September 19, 2017 , 9:30 am

“Hashem said to Shmuel: ‘I am going to do in Yisrael such a thing that both ears of anyone who hears about it will tingle.'” I Samuel 3:11 (The Israel Bible™)

Bahrain’s King Hamad bin Isa al Khalifa has condemned the Arab world’s boycott of Israel, saying its citizens are free to visit the Jewish state, in a declaration of worldwide religious tolerance facilitated by the Los-Angeles-based Simon Wiesenthal Center.

Although the Persian Gulf nation has no diplomatic relations with Israel, the king’s announcement was unveiled last week at the center’s interfaith event in California.

Rabbis Marvin Hier and Abraham Cooper, who head the center, said the Bahraini king issued the declaration during their visit to the country’s capital city of Manama earlier this year.

“The most exciting part of the visit was listening to His Majesty outline his vision for a new Middle East — one solidly based on the principles of inclusion and human dignity that rejects extremism,” Hier said.

“May the day come soon when His Majesty’s plane lands at Ben-Gurion Airport, and when the anthems played here tonight will be heard around the world ushering in that long-awaited era of lasting peace and tranquility,” he added.

At the event, several guests formally signed the Bahrain Declaration, including the king’s son, Prince Nasser bin Hamad al Khalifa.

The prince was accompanied by a 40-person delegation that also joined him during a visit to the Los Angeles Museum of Tolerance built by the Wiesenthal Center.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/95182/gulf-stat...