25 september 2017

Het spel van de PA om toe te treden tot interpol opent deuren tot strafrechtelijke maatregelen tegen Israël

Interpol headquarters in Lyon, France. (HUANG Zheng / Shutterstock.com)

“Een kwaadaardig mens begrijpt niets van het recht,
wie de HEER zoekt, kan alles begrijpen.” Spreuken 28: 5 (NBV)

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht haar inspanningen te verhogen om te voorkomen dat de Palestijnse Autoriteit (PA) zich aansluit bij de internationale politieorganisatie Interpol. DePalestijnse lidmaatschapsaanvraag wordt gepland tijdens de jaarlijkse vergadering van Interpol, die plaatsvindt op 26-29 september in Peking.

Gevestigd in Lyon, Frankrijk, telt Interpol 190 leden, waardoor het de één na grootste internationale organisatie is na de Verenigde Naties.

De Palestijnen hebben jarenlang een Interpol-lidmaatschap overwogen. Een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei in het weekend dat de toelating tot de prestigieuze internationale rechtshandhavingsinstantie de Palestijnse staatsaanvraag aanzienlijk zou versterken en kan zelfs eenzijdig de feiten op de grond vermelden.

Israël heeft ook bezorgdheid uitgesproken dat de Palestijnen hun lidmaatschap kunnen misbruiken en Interpol gebruiken als platform om de Joodse staat te ondermijnen, met inbegrip van mogelijke eisen om Israëlische ambtenaren uit te leveren of andere juridische stappen te ondernemen tegen hen op basis van het Palestijnse argument dat de setllements een ‘misdaad’ zijn.

Er is een tweederde meerderheid van stemmen nodig om de PA-lidmaatschapsaanvraag te kunnen goedkeuren. Volgens de ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert Israël de acceptatiecriteria te verhogen en tegelijkertijd de stemming uit te stellen.

PA Play to Join Interpol Opens Door to Criminal Charges Against Israel

“Evil men cannot discern judgment, But those who seek Hashem discern all things.” Proverbs 28:5 (The Israel Bible™)

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered the Foreign Ministry to increase its efforts to prevent the Palestinian Authority (PA) from joining the international police organization Interpol. The Palestinian membership bid is scheduled for discussion at Interpol’s annual assembly, which will take place Sept. 26-29 in Beijing.

Based in Lyon, France, Interpol numbers 190 member states, making it the second-largest international organization after the United Nations.

The Palestinians have been eyeing an Interpol membership for several years. A Foreign Ministry official said over the weekend admission to the prestigious international law enforcement body would significantly bolster the Palestinians’ statehood bid, and may unilaterally “state facts on the ground.”

Israel has also expressed concern that the Palestinians might abuse their membership and use Interpol as a platform from which to undermine the Jewish state, including potential demands to extradite Israeli officials or pursue other legal action against them, based on the Palestinian argument that the settlement enterprise is a “crime.”

A two-thirds majority vote is required for the PA membership bid to be approved. According to the Foreign Ministry official, Israel is working to toughen the acceptance criteria while simultaneously trying to postpone the vote.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/95357/israel-mo...