27 september 2017

​De Palestijnse Autoriteit wint het verzoek om zich bij Interpol aan te sluiten


Ondanks Israëlische inspanningen, keurt Interpol het verzoek van de Palestijnse Autoriteit goed om zich bij de internationale politiecommissie aan te sluiten.

De Algemene Vergadering van de Internationale Politieorganisatie (Interpol) heeft woensdag gestemd om de Palestijnse Autoriteit als lid te accepteren, ondanks bezwaren van Israël.

De Interpol Algemene Vergadering, die in Peking bijeenkwam, stemde via geheime stemming om Palestina als een lidstaat te herkennen. 76% van de 190 lidstaten van Interpol stemden om de PA te accepteren.

Zowel Israël als de Verenigde Staten hadden zich tegen deze actie verzet, omdat de Palestijnse Autoriteit geen soevereine staat is en dat de erkenning van de Palestijnse staat buiten het kader van een onderhandelde overeenkomst een definitieve statusovereenkomst alles behalve mogelijk maakt.

Eerder deze week heeft Interpol’s Executive Committee de oproepen van Israël van tafel geveegd om de stemming van woensdag over het PA-lidmaatschap te weigeren of uit te stellen.

Israëlische ambtenaren hebben bezorgdheid uitgesproken dat de Palestijnse Autoriteit lidmaatschap van de internationale politiegroep zou kunnen gebruiken om IDF-soldaten en politieke leiders te vervolgen en hun uitlevering te verlenen over hun betrokkenheid bij defensieve operaties of de bouw en de Israëlische wooneenheden in Judea en Samaria, die de PA als een “oorlogsmisdaad” ziet.

Palestinian Authority wins bid to join Interpol

Despite Israeli efforts, Interpol approves Palestinian Authority's bid to join international police commission.

The International Police Organization (Interpol)’s General Assembly voted Wednesday to accept the Palestinian Authority as a member, despite objections by Israel.

The Interpol General Assembly, which met in Beijing, voted via secret ballot to recognize Palestine as a member state, with 76% of Interpol’s 190 member states voting to accept the PA.

Both Israel and the United States had opposed the move, on the grounds that the Palestinian Authority is not a sovereign state, and that recognition of Palestinian statehood outside of the framework of a negotiated settlement makes a final status agreement all but impossible.

Earlier this week, Interpol’s Executive Committee brushed off calls by Israel to reject or delay Wednesday’s vote on PA membership, all but guaranteeing the PA’s instatement as a member.

Israeli officials have expressed concern that the Palestinian Authority could use membership in the international police group to harass IDF soldiers and political leaders, demanding their extradition over their involvement in defensive operations or the construction and Israeli housing units in Judea and Samaria, which the PA has claimed constitutes a “war crime”.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...